Simbol Int Bonanova

Servei d'Informació i Orientació

És un servei dirigit a informar, assessorar i orientar a les empreses i treballadors. Respon a les demandes i necessitats socioeducatives actuals de millora de la qualificació envers els llocs de treballs, processos d'acreditació de competències i propostes d’itineraris formatius que facilitin la formació al llarg de la vida.

DEMANAR CITA

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001