Simbol Int Bonanova

Projectes innovadors

Projectes innovadors i Bones Pràctiques

Projecte Hospital Virtual

L'Hospital virtual és una eina didàctica docent per a l'ensenyament-aprenentatge apta tant per a l'ensenyament presencial com a distància basada en un model hospitalari real adaptat per a la formació. Aquesta eina permet realitzar activitats pràctiques en una empresa sanitària simulada per a totes les especialitats que ofereix l'Institut Bonanova i dissenyar activitats en funció de les competències que els tècnics dels cicles formatius han d'assolir al final del seu aprenentatge. Entre altres, permet utilitzar com a estructura organitzativa el mapa de processos d'un l'hospital i com a estructura operativa el sistema d'informació d'un centre hospitalari suportat en un sistema informàtic de gestió hospitalària estàndar.

Lligat a aquest projecte els últims anys l’Institut Bonanova ha participat a a convocatòries de diferents projectes amb les que hem implantat recursos docents que permeten als alumnes treballar amb  imatges, mostres i situacions reals a  través de la xarxa amb l’objectiu de disposar de noves eines metodològiques que han permès a l’alumne treballar a través d’activitats d’aprenentatge elaborades pels professors simulant situacions reals.

  • WebPacs (Visor d'imatges radiològiques).                                 
  • Implementació d'un sistema d'informació (LIMS) al laboratori.
  • Projecte Simul-IB: Metodologia d'ensenyament-aprenentatge, basada en l'ús de simuladors.
  • Creació d'un banc d'imatges citològiques i un microscopi virtual.
  • Clínica odontologia, simulem per aprendre. 

Participació a les Xarxes d'Innovació

L'institut Bonanova també participa a diverses xarxes d'innovació.

- Xarxa d'orientació acadèmica de l'alumnat de cicles de formatius

- Xarxa d'assessorament professional a les empreses

- Xarxa d'hospitals centres promotors de la salut

- Xarxa Innova FP

- Xarxa de qualitat
 Antic text per si cal completar.........................
--------------------------------------------------------------------


    Creació d'un banc de preparacions de mostres citològiques i histològiques.
    Desenvolupament de les persones mitjançant objectius.
    Desenvolupament de la Comissió pedagògica.
    Desenvolupament de la FOC a l'Institut Bonanova.
    Base de dades d'imatges radiològiques.
    Desenvolupament dels cicles mitjans.
    Desenvolupament de l'expedient de tutoria electrònic.
    Establiment d'un sistema d'informació global del centre.

PNT: protocols normalitzats de treball

Els protocols normalitzats de treball són normatives d'obligat compliment en la utilització, manteniment i conservació d'aparells, utillatges o instruments de mesura. Contribueixen a assegurar l'aprenentatge del millor procediment, a l'hora que responsabilitzen els alumnes en l'acompliment d'unes normes de seguretat i fer-ho amb eficàcia.

Acció tutorial

El Pla d'Acció Tutorial i la consegüent programació de les tutories s'orienten a:

  • la integració i participació dels alumnes en el seu grup-classe, en els equips de treball i en les dinàmiques escolar i del centre de pràctiques
  • reforçar els processos d'ensenyament-aprenentatge
  • potenciar el desenvolupament personal i professional
  • fomentar la convivència, la disciplina, el bon funcionament acadèmic
  • afavorir l'orientació professional, tant pel que fa a la continuïtat acadèmica com a la inserció laboral.
Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns