Simbol Int Bonanova

Preguntes freqüents

Aquestes preguntes es refereixen exclusivament a l'oferta dels cicles formatius.

 • Quines són les vies d'accés?

  Batxillerat o equivalents per als cicles de grau superior.
  ESO, per als cicles de grau mitjà.
  Prova d’accés a cicle de grau mitjà i prova d’accés a cicle de grau superior.
  Curs d'accés als cicles de grau mitjà o grau superior. 


  Les persones que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior i que com a titulació per a l'accés al·leguin únicament el títol de tècnic de grau mitjà, només poden realitzar la preincripció al setembre sempre i quan quedin places vacants al centre. 

 • Quines probabilitats tinc d’entrar?

  Hi ha més demanda que oferta, sobretot als cicles superiors d'Imatge per al Diagnòstic, Anatomia Patològica i Laboratori. Si es té una bona nota de prova d’accés o del batxillerat preferent és més fàcil. El batxillerat de ciències de la naturalesa i de la salut és preferent per a tots els cicles de grau superior que impartim.

 • L'Institut Bonanova és un centre públic o privat?

  És un centre públic que depèn del Parc de Salut MAR.

 • Què he de pagar?

  La quota per el curs 2016/17 va ser (poden haver-hi canvis pel curs 2017/18): 

  Cicles formatius de grau mitjà

  Cicles formatius de grau superior

 • Es concedeixen beques o ajuts?

  Les beques les concedeix l’Estat o la Generalitat, l’Institut només les tramita un cop iniciat el curs.

 • Es fan classes a la tarda?

  Les classes lectives al centre són majoritàriament en horari de matí però hi ha cicles que tenen classes i activitats programades a la tarda.

 • L'horari de les pràctiques és al matí?

  L'horari de les pràctiques tant pot ser en horari de matí com horari de tarda. Això depèn de la disponibilitat de centres de pràctiques de què disposi el cicle i dels horaris que estableixen també els diferents centres de pràctiques.


  Concretament en el cicle de radioteràpia i atesa la disponibilitat de centres de pràctiques que existeixen, el primer curs d’aquest cicle fa les pràctiques sempre en horari de tarda.

 • És obligatòria l'assistència a les classes?

  Sí, el professor passa llista a cada sessió. Les faltes d'assistència queden registrades en percentatge i poden ser consultades per a l'alumna/e. En cas que se superi el 30% de faltes d'assistència en una matèria l'alumna/e suspendrà la matèria en convocatòria ordinària i haurà de presentar-se a convocatòria extraordinària de tot la matèria al final de curs. En aquest 30% de faltes d'assistència s'hi inclouen tant les justificades com les no justificades.

 • Com puc saber...
  - la posició de la meva preinscripció en la llista d'admesos
  - si les dades de la preinscripció són correctes
  - si tinc la plaça assignada

  Aquesta informàció no es pot donar per via telefònica ja que són dades personals sensibles. Podeu rebre aquesta informació de forma presencial al centre o per vía telemàtica a la web del Departament d’Ensenyament.

 • Els centres de pràctiques (FCT) els escollim nosaltres o l’Institut?

  L’Institut té uns centres col·laboradors on es fa l’FCT, i són les coordinadores/tutores les que fan l’assignació de cada alumne segons el seu perfil i les característiques del centre. Això no vol dir que no es tingui en compte les prioritats de l'alumne. Però la decisió final és del tutor que és qui realment coneix els centres i als alumnes.

  En els apartats explicatius de cada cicle hi ha una relació de centres de pràctiques. Es pot comprovar que són els millors centres de l’àrea de Barcelona relacionats amb els ensenyaments que impartim.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns