Simbol Int Bonanova

Preguntes freqüents

Aquestes preguntes es refereixen exclusivament a l'oferta dels cicles formatius.

 • Quines són les vies d'accés?

  • Batxillerat o equivalents per als cicles de grau superior.
  • ESO, per als cicles de grau mitjà.
  • Prova d’accés a cicle de grau mitjà i prova d’accés a cicle de grau superior.
  • Curs d'accés als cicles de grau mitjà o grau superior. 
  • Altres estudis: FP2, CFGS, Títol Universitari.

  Més informació: Grau Mitjà, Grau Superior.

 • Quines possibilitats tinc d’accedir al cicle que vull?

  Hi ha més demanda que oferta, sobretot als cicles superiors d'Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear, Anatomia patològica i Citodiagnòstic i Laboratori clínic i biomèdic. Si es té una bona nota de prova d’accés o del batxillerat preferent és més fàcil. El batxillerat de ciències i tecnologia és preferent per a tots els cicles de grau superior que impartim. Per a documentació i administració sanitàries, també és preferent el batxillerat d'Humanitats i ciències socials. 

 • Quantes places hi ha?

   Per a tots els cicles formatius comptem amb aproximadament 30 places per cada grup, excepte en el cas del CFGS d'Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear que en són unes 60 (2 grups) i en el cas del CFGM Cures auxiliars d'infermeria que en són unes 90 (3 grups).

 • L'Institut Bonanova és un centre públic o privat?

  És un centre públic que depèn del Parc de Salut MAR.

 • Quant he de pagar?

  La quota per al curs 2017/18 és: 

  Cicles formatius de grau mitjà

  Cicles formatius de grau superior

 • Es concedeixen beques o ajuts?

  Les beques les concedeix l’Estat o la Generalitat, l’Institut només les tramita un cop iniciat el curs.

 • Es fan classes a la tarda?

  Les classes lectives al centre són majoritàriament en horari de matí. En el cas dels cicles superiors hi ha classes obligatòries una tarda a la setmana i activitats i pràctiques també obligatòries en horari de tarda. La no assistència a les activitats de tarda pot comportar el suspens de la unitat formativa corresponent.

 • L'horari de les pràctiques és al matí?

  L'horari de les pràctiques tant pot ser en horari de matí com en horari de tarda. Això depèn de la disponibilitat de centres de pràctiques de què disposi el cicle i dels horaris que estableixen també els diferents centres de pràctiques.


  Concretament en el cicle de radioteràpia i atesa la disponibilitat de centres de pràctiques que existeixen, el primer curs d’aquest cicle fa les pràctiques sempre en horari de tarda.

 • És obligatòria l'assistència a les classes?

  Sí, el/la professor/a passa llista a cada sessió. Les faltes d'assistència queden registrades en percentatge i poden ser consultades per a l'alumna/e. En el cas que se superi el 30% de faltes d'assistència en una matèria, l'alumna/e suspendrà la matèria en convocatòria ordinària i haurà de presentar-se a convocatòria extraordinària de tota la matèria a final de curs. En aquest 30% de faltes d'assistència s'hi inclouen tant les justificades com les no justificades.

 • Com puc saber...
  - la posició de la meva preinscripció en la llista d'admesos
  - si les dades de la preinscripció són correctes
  - si tinc la plaça assignada

  Aquesta informàció no es pot donar per via telefònica, ja que són dades personals sensibles. Podeu rebre aquesta informació de forma presencial al centre o per via telemàtica a la web del Departament d’Ensenyament.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001