Simbol Int Bonanova

Preguntes freqüents

Aquestes preguntes es refereixen exclusivament a l'oferta dels cicles formatius.

 • L'Institut Bonanova és un centre públic o privat?

  És un centre públic que depèn del Parc de Salut MAR.

 • Què he de pagar?

  La quota per el curs 2015/16 va ser (poden haver-hi canvis pel curs 2016/17): 

  Cicles formatius de grau mitjà

  Cicles formatius de grau superior

 • Es concedeixen beques o ajuts?

  Les beques les concedeix l’Estat o la Generalitat, l’Institut només les tramita un cop iniciat el curs.

 • Què fa la Fundació Bonanova?

  La Fundació Bonanova dóna suport a la docència, dotant l’Institut de recursos i eines docents. 
  1. Serveis i recursos de Biblioteca: Biblioteca especialitzada en temes sanitaris relacionats amb els cicles que s’imparteixen a l'Institut.
  2. Ajut per la inserció laboral dels alumnes
  3. Manteniment i lloguer dels dosímetres.
  4. Ajuts per a les presentacions de comunicacions i pòsters a jornades científiques o congressos.
  5. Descomptes en Cursos de Formació Continuada.
  6. Ajuts per al transport dels alumnes que realitzen les pràctiques fora de Barcelona.
  7. Equipa a l'institut d'equipament informàtic (ordindaors, cànons..) i tècnic (microscòpis, ecògrafs...). 

 • Es fan classes a la tarda?

  Les classes lectives al centre són majoritàriament en horari de matí però hi ha cicles que tenen classes i activitats programades a la tarda.

 • L'horari de les pràctiques és al matí?

  L'horari de les pràctiques tant pot ser en horari de matí com horari de tarda. Això depèn de la disponibilitat de centres de pràctiques de què disposi el cicle i dels horaris que estableixen també els diferents centres de pràctiques.
  Concretament en el cicle de radioteràpia i atesa la disponibilitat de centres de pràctiques que existeixen, el primer curs d’aquest cicle fa les pràctiques sempre en horari de tarda.

 • És obligatòria l'assistència a les classes?

  Sí, el professor passa llista a cada sessió. Les faltes d'assistència queden registrades en percentatge i poden ser consultades per a l'alumna/e. En cas que se superi el 30% de faltes d'assistència en una matèria l'alumna/e suspendrà la matèria en convocatòria ordinària i haurà de presentar-se a convocatòria extraordinària de tot la matèria al final de curs. En aquest 30% de faltes d'assistència s'hi inclouen tant les justificades com les no justificades.

 • Els centres de pràctiques (FCT) els escollim nosaltres o l’Institut?

  L’Institut té uns centres col·laboradors on es fa l’FCT, i són les coordinadores/tutores les que fan l’assignació de cada alumne segons el seu perfil i les característiques del centre. Això no vol dir que no es tingui en compte les prioritats de l'alumne. Però la decisió final és del tutor que és qui realment coneix els centres i als alumnes.

  En els apartats explicatius de cada cicle hi ha una relació de centres de pràctiques. Es pot comprovar que són els millors centres de l’àrea de Barcelona relacionats amb els ensenyaments que impartim.

 • A quins estudis superiors puc accedir amb les titulacions de l'Institut Bonanova?

  Amb els títols de grau superior que impartim es poden cursar estudis universitaris de grau de Ciències i Ciències de la Salut. Documentació Sanitària dóna accés a Ciències de la Salut i Ciencies Socials i Jurídiques. Però amb la normativa actual es te en compte la preferència a l’hora d’ordenar les sol·licituds de plaça. Només en casos d’empat per a l’adjudicació de places, tindran opció preferent els que tinguin el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es trobi l'ensenyament de grau que volen cursar, segons l’Annex II de l'Ordre EDU 3242/2010.

 • Quan finalitza el curs d'auxiliars d'infermeria?

  El curs d'auxiliars d'infermeria té una planificació d'un curs lectiu sencer i un trimestre. La planificació es dóna el primer dia de curs durant la sessió de presentació. Durant el primer curs lectiu les classes finalitzen a finals de maig, però tots aquells alumnes que han de fer la recuperació d'alguna matèria tenen una setmana al juny per presentar-se als exàmens, però no hi ha classes. La formació en centres de treball es fa durant el primer trimestre del curs següent i cal que l'alumne tingui tots els crèdits aprovats per poder-la iniciar.

Premi a la innovació

ISO 9001

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns