Simbol Int Bonanova

Preguntes freqüents

És obligatòria l'assistència a les classes?

Sí, el/la professor/a passa llista a cada sessió. Les faltes d'assistència queden registrades en percentatge i poden ser consultades per a l'alumna/e. En el cas que se superi el 30% de faltes d'assistència en una matèria, l'alumna/e suspendrà la matèria en convocatòria ordinària i haurà de presentar-se a convocatòria extraordinària de tota la matèria a final de curs. En aquest 30% de faltes d'assistència s'hi inclouen tant les justificades com les no justificades.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001