Simbol Int Bonanova

Preguntes freqüents

Aquestes preguntes es refereixen exclusivament a l'oferta dels cicles formatius.

 • Es concedeixen beques o ajuts?

  Les beques les concedeix l’Estat, l’Institut només les tramita. 

  Més informació: 

  Becas MEC

 • L'horari de les pràctiques és al matí?

  L'horari de les pràctiques tant pot ser en horari de matí com en horari de tarda. Això depèn de la disponibilitat de centres de pràctiques de què disposi el cicle i dels horaris que estableixen també els diferents centres de pràctiques.


  Concretament en el cicle de radioteràpia i atesa la disponibilitat de centres de pràctiques que existeixen, el primer curs d’aquest cicle fa les pràctiques sempre en horari de tarda.

 • És obligatòria l'assistència a les classes?

  Sí, el/la professor/a passa llista a cada sessió. Les faltes d'assistència queden registrades en percentatge i poden ser consultades per a l'alumna/e. En el cas que se superi el 30% de faltes d'assistència en una matèria, l'alumna/e suspendrà la matèria en convocatòria ordinària i haurà de presentar-se a convocatòria extraordinària de tota la matèria a final de curs. En aquest 30% de faltes d'assistència s'hi inclouen tant les justificades com les no justificades.

 • Hi ha cafeteria al centre?

  No, no disposem de cafeteria, però tenim màquines de vending i zona de microones per escalfar el menjar.

 • Com puc saber...
  - la posició de la meva preinscripció en la llista d'admesos
  - si les dades de la preinscripció són correctes
  - si tinc la plaça assignada

  Aquesta informàció no es pot donar per via telefònica, ja que són dades personals sensibles. Podeu rebre aquesta informació de forma presencial al centre o per via telemàtica a la web del Departament d’Ensenyament.

 • Els centres de pràctiques (FCT) els escollim nosaltres o l’Institut?

  L’Institut té uns centres col·laboradors on es fa l’FCT, i són les coordinadores/tutores les que fan l’assignació de cada alumne/a segons el seu perfil i les característiques del centre. Això no vol dir que no es tingui en compte les prioritats de l'alumne/a. Però la decisió final és del tutor que és qui realment coneix als centres i als alumnes.

  En els apartats explicatius de cada cicle hi ha una relació de centres de pràctiques. 

 • Puc accedir a la Universitat amb les titulacions de l'Institut Bonanova?

  Els estudiants de qualsevol cicle formatiu de grau superior, poden accedir als ensenyaments universitaris de grau que desitgin.

  Aquests estudiants poden accedir a la Universitat sense necessitat de fer cap prova de Selectivitat, ja que la seva nota d'accés és la qualificació mitjana del cicle superior. Si volen millorar aquesta nota poden presentar-se, de manera voluntària, a la fase específica de les PAU.

  + Més informació sobre les PAU.

 • Què fa la Fundació Bonanova?

  La Fundació Bonanova dóna suport a la docència, dotant l’Institut de recursos i eines docents.

   
  1. Serveis i recursos de Biblioteca: Biblioteca especialitzada en temes sanitaris relacionats amb els cicles que s’imparteixen a l'Institut.
  2. Ajut per la inserció laboral dels alumnes
  3. Manteniment i lloguer dels dosímetres.
  4. Ajuts per a les presentacions de comunicacions i pòsters a jornades científiques o congressos.
  5. Descomptes en Cursos de Formació Continuada.
  6. Ajuts per al transport dels alumnes que realitzen les pràctiques fora de Barcelona.
  7. Proveeix a l'institut d'equipament informàtic (ordinadors, projectors..) i tècnic (microscopis, ecògrafs...).

 • Quan finalitza el curs d'auxiliars d'infermeria?

  El curs d'auxiliars d'infermeria té una planificació d'un curs lectiu sencer i un trimestre. La planificació es dóna el primer dia de curs durant la sessió de presentació. Durant el primer curs lectiu les classes finalitzen a finals de maig, però tots aquells alumnes que han de fer la recuperació d'alguna matèria tenen una setmana al juny per presentar-se als exàmens, però no hi ha classes. La formació en centres de treball es fa durant el primer trimestre del curs següent i cal que l'alumne tingui tots els crèdits aprovats per poder-la iniciar.

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001