Simbol Int Bonanova

Projectes innovadors i Bones Pràctiques

Projecte Hospital Virtual

L'Hospital virtual és una eina didàctica docent per a l'ensenyament-aprenentatge apta tant per a l'ensenyament presencial com a distància basada en un model hospitalari real adaptat per a la formació. Aquesta eina permet realitzar activitats pràctiques en una empresa sanitària simulada per a totes les especialitats que ofereix l'Institut Bonanova i dissenyar activitats en funció de les competències que els tècnics dels cicles formatius han d'assolir al final del seu aprenentatge. Entre altres, permet utilitzar com a estructura organitzativa el mapa de processos d'un l'hospital i com a estructura operativa el sistema d'informació d'un centre hospitalari suportat en un sistema informàtic de gestió hospitalària estàndar.

Lligat a aquest projecte els últims anys l’Institut Bonanova ha participat a a convocatòries de diferents projectes amb les que hem implantat recursos docents que permeten als alumnes treballar amb  imatges, mostres i situacions reals a  través de la xarxa amb l’objectiu de disposar de noves eines metodològiques que han permès a l’alumne treballar a través d’activitats d’aprenentatge elaborades pels professors simulant situacions reals.

  • WebPacs (Visor d'imatges radiològiques).                                 
  • Implementació d'un sistema d'informació (LIMS) al laboratori.
  • Projecte Simul-IB: Metodologia d'ensenyament-aprenentatge, basada en l'ús de simuladors.
  • Creació d'un banc d'imatges citològiques i un microscopi virtual.
  • Clínica odontologia, simulem per aprendre. 
  • Flipped Classrom
  • Projecte Aprentatge Servei

Participació a les Xarxes d'Innovació

L'institut Bonanova també participa a diverses xarxes d'innovació.

- Xarxa d'orientació acadèmica de l'alumnat de cicles de formatius

- Xarxa d'assessorament professional a les empreses

- Xarxa d'hospitals centres promotors de la salut

- Xarxa Innova FP

- Xarxa de qualitat

- Comité ISO -Qualitat PSMAR

- Xarxa de foment i suport a l'emprenedoria

- Xarxa de mobilitat de pràctiques i projectes de cooperació

- GRISCA (Grup de recerca en simulació en infermeria

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001