Simbol Int Bonanova

Seguiment de l'alumnat

Els estudis oferts per l’Institut Bonanova es basen en coneixements amb un alt component procedimental, motiu pel qual tenen una gran importància les classes presencials. A més dels objectius acadèmics, l’Institut Bonanova aposta per una formació integral que té en compte els valors de la responsabilitat, la capacitat crítica i l’autoexigència, que després s’hauran d’aplicar en l’exercici professional.

És en aquest context de rigor que el professorat fa un seguiment personalitzat de cada alumne, d’acord amb la seva edat. Així, en els cicles formatius de grau mitjà els pares o tutors reben setmanalment la informació sobre les absències de l’estudiant i mensualment un informe de la Junta d’Avaluació sobre el seu desenvolupament acadèmic. En el cas dels cicles formatius de grau superior, la informació es contrasta amb el propi alumne.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns