Simbol Int Bonanova

Preinscripció

Sol·licitud electrònica

Recomanem presentar la sol·licitud electrònica en el cas que:

    Via 1: si han finalitzat el batxillerat des del curs 2016-2017, a Catalunya. 

  

    Via 2: tècnics d'FP sense formació addicional que han finalitzat el cicle a partir del curs 2016-2017, a Catalunya.

  

    Via 3:

 -  Tenint la prova d'accés superada a Catalunya a partir de l'any 2011.

-   Alumnes que al·leguin estudis estrangers, amb homologació a Catalunya a  partir de l’any 2016.

     

       

Cal tenir :

Alumnes amb idCATMòbil, DNI electrònic, certificat  digital, etc., i disposar de l’identificador de l'alumne.

No cal presentar cap documentació

Sol·licitud en suport informàtic.

Recomanem presentar la sol·licitud presencial en cas que:   (podeu omplir prèviament el formulari telemàtic des de casa)

Alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic obtingut abans del curs 2016-2017 (vies 1 i 2) o del 2011 (via 3 - proves).

        

Tècnics d'FP que vulguin acreditar formació addicional (via 2) i alumnes que al·leguin altres requisits d’accés (via 3 - no proves).

      

- Esportistes d’alt rendiment o alt nivell.

     

- Alumnes que hagin superat el Batxillerat a les proves extraordinàries d’avaluació el curs 2017-2018.

        

Alumnes procedents de fora de Catalunya.

   

Documentació a presentar al centre presencialment:

- Preinscripció telemàtica  (dues còpies). (Recomanem omplir prèviament el formulari des de casa).   

    

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària.

    

- Original i fotocòpia del DNI.

    

- Documentació acreditativa dels criteris de prioritat.

      

Si l'alumne és menor d'edat: (cal que la preinscripció estigui signada pel pare, mare, tutor). 

  

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

  
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001