Simbol Int Bonanova

Criteris de prioritat CF Grau Superior

En l'admissió als ensenyaments de formació professional quan no existeixin places suficients en el centre s’apliquen els criteris de prioritat i barem:

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

Les peticions s'ordenen, dins de cada via, d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l'accés al cicle:

60% de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents (BUP, COU). Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries pel cicle.

20% de les places: via de Títol de Tècnic de Formació Professional (CFGM). S'estableixen les prioritats següents:

1a: CFGM de la mateixa família professional + CAS amb optatives prioritàries
2a: CFGM d'altra família professional + CAS amb optatives prioritàries
3a: CFGM de la mateixa família professional + CAS amb optatives no prioritàries
4a: CFGM d'altra família professional + CAS amb optatives no prioritàries
5a: CFGM + formació per a les proves d'accés o curs de preparació per a les proves
6a: CFGM d'una família professional afí
7a: CFGM d'una família professional no afí

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle formatiu de grau mitjà

20% de les places: via Prova d'Accés o altres titulacions

Si per alguna via no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies de forma proporcional 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001