Simbol Int Bonanova

Matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

Matrícula nous alumnes. 2017 - 18

Text de caràcter informatiu pendent de la resolució per al curs 2017-2018

 • Els alumnes admesos a les llistes definitives hauran de realitzar la matrícula per plaça assignada dintre del període establert:

 - Del X al XX de juliol 2017
 - De 10.00 hores a 13.00 hores.

Es recomana per tal de gestionar totes les admissions i evitar llarga espera, realitzar el tràmit de matrícula els dies:


- Anatomia patològica i citodiagnòstic:  X de juliol
- Documentació i administració sanitària (orientació professional a la gestió de dades):  X de juliol
- Laboratori clínic i biomèdic (orientació professional a la recerca): X de juliol
- Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: XX de juliol
- Distribució conjunta: Radioteràpia i dosimetria / Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: XX de juliol
 

 • Els alumnes menors d’edat han de realitzar el tràmit acompanyats pel pare, mare o tutor, per autoritzar la matrícula la centre. 

   
 • Documentació que cal portar:
 1. Resguard de preinscripció.
 2. Certificat de títol acadèmic o resguard de tràmit del títol (original i fotocopia)
 3. Sinó es va lliurar a la preinscripció, fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària Individual. 
 4. Documentació justificativa de l’administració de les vacunes: Hepatitis B, Tètanus i Triple Vírica. (És obligatori aportar fotocòpia a dues cares: informe mèdic de vacunes o carnet de vacunes)  
 5. En cas el tràmit no el realitzi l’alumne/a interessat, el representant haurà de portar una foto tipus carnet de l’alumne.
 6. Número de compte bancari. S’haurà de complimentar l’autorització del càrrec bancari i serà necessari disposar del codi IBAN (nou codi de compte bancari) i de la signatura del titular del compte. En el cas que no pugui vindre el titular del compte es facilitarà la documentació per la seva signatura i haurà de retornar-la en el termini establert de matrícula (12 de juliol). 

PREUS

AVÍS

Els alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d’omissió de la documentació acreditativa.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns