Simbol Int Bonanova

Matriculació

Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior

Descripció del procediment

Cal fer la matrícula al centre en les dates i horari establert. Per poder formalitzar la matricula s'ha de lliurar la documentació indicada. Hi ha una quota per curs acadèmic, que es paga en el període de matriculació. En el moment de formalitzar la matricula cal portar el resguard conforme s'ha fet el pagament a l'Entitat Bancària.

En el document "Serveis i aportacións a la Fundació Bonanova" hi trobaràs descrits alguns dels serveis que la Fundació Bonanova presta als alumnes. Tant si s'està interessat en fer les aportacions mensuals de 50€ com si no, cal omplir les dades que en el document es demanen.

Cal que llegiu i porteu també, signat el "Full de Protecció de dades de caràcter personal". Si la matricula és a un Cicle de Grau Mitjà s'ha de dur també signat, el "Full autorització de control assistencial i de sortides".

1er Curs - alumnes de nova incorporació

Dates: 

Horari: 

Documentació a presentar:

2on curs

Dates: 

Horari: 

AVÍS
Els alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període 
que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La informació publicada te caràcter informatiu i es refereix al curs 2012/2013, pot estar subjecte a canvis. 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001