Simbol Int Bonanova

Matrícula Cicles Formatius de Grau mitjà

L'alumnat admès a les llistes definitives hauran de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert:

  • Del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
  • De 10.00 hores a 13.00 hores.

La matrícula es podrà realitzar de forma telemàtica a través d'un enllaç que s'activarà els dies de matrícula. Per poder accedir serà necessari el número de DNI de la persona que va realitzar la preinscripció i data de naixement de l'alumne/a.


Documentació que es requerirà en format electrònic (pdf o jpg):

  • DNI de l'alumne/a (cara i dors).
  • Títol acadèmic o resguard del tràmit del títol o certificat de notes amb la mitjana.
  • Fotografia tipus carnet amb fons blanc.

La matrícula també es podrà realitzar presencialment.
Els alumnes majors d'edat i els que compleixin la majoria d'edat durant l'any en curs, podran realitzar la matrícula. Els alumnes que NO tinguin la majoria d'edat durant l'any en curs hauran de venir acompanyats del pare, mare o tutor, indicats en la preinscripció. 

En el cas de no poder realitzar la matrícula personalment s'haurà d'autoritzar a una persona adulta la realització del tràmit mitjançant la signatura del document adjunt.

Document d'autorització

AVÍS
Els alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d'omissió de la documentació acreditativa.

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001