Simbol Int Bonanova

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Matrícula nous alumnes. 2017-18

Text de caràcter informatiu pendent de la resolució per al curs 2017-2018

Descripció del procediment

 • Els alumnes admesos a les llistes definitives hauran de realitzar la matrícula per plaça assignada dins del període establert:
 • Al juliol 2017, ambdós inclosos.
 • De 10.00 hores a 13.00 hores.
 • Es recomana per tal de gestionar totes les admissions i evitar llarga espera, realitzar el tràmit de matrícula els dies:

juliol de 10 h a 13h

 • Els alumnes menors d’edat han de realitzar el tràmit acompanyats pel pare, mare o tutor que autoritzarà la matrícula al centre. 
   
   

Documentació:

 • Resguard de preinscripció.
 • Certificat de títol acadèmic o resguard de tràmit del títol (original i fotocopia)
 • Sinó es va lliurar a la preinscripció, fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària Individual. 
 • Documentació justificativa de l’administració de les vacunes: Hepatitis B, Tètanus i Triple Vírica. (És obligatori aportar fotocòpia a dues cares: informe mèdic de vacunes o carnet de vacunes)  
 • En cas el tràmit no el realitzi l’alumne/a interessat, el representant haurà de portar una foto tipus carnet de l’alumne.
 • Número de compte bancari. S’haurà de complimentar l’autorització del càrrec bancari i serà necessari disposar del codi IBAN (nou codi de compte bancari) i de la signatura del titular del compte. En el cas que no pugui vindre el titular del compte es facilitarà la documentació per la seva signatura i haurà de retornar-la en el termini establert de matrícula (12 de juliol). 

Podeu consultar els preus en el document adjunt: 

PREUS

AVÍS
Els alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d'omissió de la documentació acreditativa.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns