Simbol Int Bonanova

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà (provisional)

Requisits d'accés

ESO.

Cicle Grau Mitjà / FP1.

Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

                 

Oferta de places

L'XXX de maig de 2018 es publicarà l'oferta inicial de places del centre, a la web i al taulell d’anuncis.

Període de preinscripció

  • "primera quinzena de maig"
  • de 10.00h a 13.00 hores, de dilluns a divendres.

És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat. 

Només podeu enviar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presentéssiu més d’una, els vostres drets de prioritat quedarien invalidats.

Atenció!!

Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc.

Al formulari de preinscripció heu d'omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència: 

Indicant:

El centre: 08035039 – Institut Bonanova.
El cicle:

- 1601 – Cures Auxiliars d’Infermeria

- SC10 – Atenció a persones en situació de dependència.

El curs: 1r o 2n i el torn M - matí o T - tarda (el nostre centre només ofereix torn de matí).

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, heu de presentar les dues còpies del resguard d’enviament acompanyat de la documentació a l'Institut. 

El segon període de preinscripció i matrícula de setembre només es realitzarà en el cas que el centre disposi de places vacants.

Documentació a presentar

Resguard de la preinscripció telemàtica (amb el Codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.

Original i fotocòpia de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.

Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual

Si l'alumne és menor d'edat: 

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El  xxxxxxxx es publica al taulell d'anuncis de l'Institut les llistes d'admesos. 

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. (actiu a les dates corresponents)

                               

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001