Simbol Int Bonanova

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior

(text de caràcter informatiu, pendent d'actualitzar en funció de la normativa de preinscripció 2018-19)

Requisits d'accés

Batxillerat (o equivalent: COU), FP2, CFGS, Títol Universitari.

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Prova d'accés

Títol de tècnic de Grau Mitjà

ACCÉS AMB EL TÍTOL DE TÈCNIC DE GRAU MITJÀ

Finalitzat el procés d'assignació de places, si hi ha places vacants, s'assignen a les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no acrediten la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés, amb la prioritat següent:

Oferta de places

El XX de maig de 2018 es publicarà l'oferta inicial de places del centre, l'oferta es podrà consultar a la nostra pàgina web: www.institutbonanova.cat i al taulell d’anuncis.

Període de preinscripció

  • Del 29 de maig al 7 de juny de 2018
  • de 10.00h a 13.00 hores, de dilluns a divendres 

És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat. 

Només podeu enviar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presentéssiu més d’una, els vostres drets de prioritat quedarien invalidats.

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, heu de presentar el resguard d’enviament acompanyat de la documentació a l'Institut. 

          >>>>>>Formulari de sol·licitud. Fora de termini <<<<<<

Atenció!!

Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc.

Al formulari de sol·licitud  heu de posar totes les vostres opcions per ordre de preferència i les vostres dades personals: 

Indicant:

El centre: 08035039 – Institut Bonanova.
El cicle. 
El curs:  1r o 2n, i el torn (M - matí o T- tarda, al nostre centre només oferim torn de matí.

(Tot i que el torn sigui de matí, hi ha classes, activitats i pràctiques que poden ser obligatòries a les tardes)

Documentació a presentar

Preinscripció telemàtica (amb el  codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies, la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.

Original i fotocòpia de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés o certificació de la qualificació de la prova d'accés.

Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual

- Si encara es cursen els estudis, es pot presentar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional ( fins al 26 de juny de 2017)

          
Si l'alumne és menor d'edat: (cal que la preinscripció estigui signada pel pare, mare, tutor)

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Criteris de prioritat

En l'admissió als ensenyaments de formació professional quan no existeixin places suficients en el centre s’apliquen els criteris de prioritat i barem:

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

60% de les places: per a l’alumnat que accedeix per la via del batxillerat. Té prioritat l’alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries.

20% de les places: per a l’alumnat que acrediti un títol de tècnic més formació relacionada amb l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior seguint les següents prioritats:

- el curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior (CAS)
- el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior,
- la formació per a les proves d'accés i
- el curs de preparació per a les proves d'accés.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació obtinguda en la formació al·legada

20% de les places: Per a l’alumnat que accedeix via prova d’accés o altres (CFGS, FP2, etc.)

Publicació dels resultats provisionals

>> Consulta la puntuació provisional

Publicació de les llistes d'alumnes admesos

El XX de juliol de 2018 es publica al taulell d'anuncis de l'Institut les llistes d'admesos. 

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. (actiu durant el procés)

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. 

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001