Simbol Int Bonanova

Preinscripció i Matrícula

Sol·licitud electrònica

Recomanem presentar la sol·licitud electrònica en el cas que:

Via 1: si han finalitzat el batxillerat des del curs 2016-2017, a Catalunya.

Via 2: tècnics d'FP sense formació addicional que han finalitzat el cicle a partir del curs 2016-2017, a Catalunya.

Via 3:

ØTenint la prova d'accés superada a Catalunya a partir de l'any 2011.

ØAlumnes que al·leguin estudis estrangers, amb homologació a Catalunya a partir de l’any 2016.

Cal tenir :

Alumnes amb idCATMòbil, DNI electrònic, certificat digital, etc., i disposar de l’identificador de l'alumne.

No cal presentar cap documentació

Sol·licitud en suport informàtic.

Recomanem presentar la sol·licitud presencial en cas que: (podeu omplir prèviament el formulari telemàtic des de casa)

* Alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic obtingut abans del curs 2016-2017 (vies 1 i 2) o del 2011 (via 3 - proves).

* Tècnics d'FP que vulguin acreditar formació addicional (via 2) i alumnes que al·leguin altres requisits d’accés (via 3 - no proves).

* Esportistes d’alt rendiment o alt nivell.

* Alumnes que hagin superat el Batxillerat a les proves extraordinàries d’avaluació el curs 2017-2018.

* Alumnes procedents de fora de Catalunya.

Documentació a presentar al centre presencialment:

Preinscripció telemàtica (dues còpies):

(Recomanem omplir prèviament el formulari des de casa)

ØOriginal i fotocòpia del DNI

ØOriginal i fotocòpia de la targeta sanitària

ØDocumentació acreditativa dels criteris de prioritat*

Si l'alumne és menor d'edat: (cal que la preinscripció estigui signada pel pare, mare, tutor)

ØOriginal i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

ØOriginal i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001