Simbol Int Bonanova

LLista d'espera i Vacants

LLista d'Espera i
Procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Superior

Conjuntament amb el llistat d’admesos, el 17 de juliol de 2019 es publicarà, al taulell d'anuncis de l'institut, la llista d’espera d’alumnes per possibles places vacants.

El (pendent) s’obrirà la matrícula de les possibles places vacants als alumnes de la llista d'espera.


(La llista d'espera es genera seguint la llista de la preinscripció. Les baixes s'omplen respectant per a cada estudi l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva. Durant el període de preinscripció podeu consultar al taulell d'anuncis de l'institut els alumnes d'aquesta llista).

Un cop finalitzat el procés de matriculació, les places que quedin vacants s’assignaran seguint l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dins de cada via d’accés.

Els alumnes que estiguin en llista d'espera hauran de venir els a l'auditori de l'institut en el següent horari. 

25 de Juliol

Distribució conjunta: Radioteràpia i dosimetria / Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 9:00 hores.

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 11:30 hores.

26 de Juliol

Laboratori clínic i biomèdic (orientació professional a la recerca): 9:00 hores.

Anatomia patològica i citodiagnòstic: 10:30 hores.

Documentació i administració sanitària (orientació professional a la gestió de dades): 11:30 hores.

Els alumnes admesos en llista d'espera realitzaran la matrícula el mateix dia. Per tant és necessari portar tota la documentació per a la matrícula.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001