Simbol Int Bonanova

LLista d'espera i Vacants

LLista d'Espera i
Procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Superior

Conjuntament amb el llistat d’admesos, el 12 juliol del 2017, es publicarà, al taulell d'anuncis de l'institut, la llista d’espera d’alumnes per possibles places vacants. En aquesta llista hi constaran els alumnes que no hagin estat assignats en cap centre, respectant l'ordre del barem definitiu.

Un cop finalitzat el procés de matriculació, les places que quedin vacants s’assignaran seguint l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dins de cada via d’accés.

Els alumnes que estiguin en llista d'espera hauran de venir el dia 21 de juliol a l'auditori de l'institut en el següent horari. 

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 9.30 hores.

Anatomia patològica i citodiagnòstic: 11 hores.

Laboratori clínic i biomèdic (orientació professional a la recerca): 11.45 hores.

Distribució conjunta: Radioteràpia i dosimetria / Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 12.30 hores.

Documentació i administració sanitària (orientació professional a la gestió de dades):  13.15 hores.

Els alumnes admesos en llista d'espera realitzaran la matrícula el mateix dia. Per tant és necessari portar tota la documentació per a la matrícula.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001