Simbol Int Bonanova

LLista d'espera i Vacants

Llista d'Espera i procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Superior

Conjuntament amb el llistat d’admesos, el 17 de juliol de 2019 es publicarà, al taulell d'anuncis de l'institut, la llista d’espera d’alumnes per possibles places vacants.

La llista d'espera es genera seguint la llista de la preinscripció. Les baixes s'omplen respectant per a cada estudi l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva. 

Un cop finalitzat el procés de matriculació, les places que quedin vacants s’assignaran seguint l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dins de cada via d’accés.


Matrícula places vacants

Auditori de l'Institut

25 de Juliol 

Distribució conjunta: Radioteràpia i dosimetria / Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 9:00 hores.

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 11:30 hores.

26 de Juliol

Laboratori clínic i biomèdic (orientació professional a la recerca): 9:00 hores.

Anatomia patològica i citodiagnòstic: 10:30 hores.

Documentació i administració sanitària (orientació professional a la gestió de dades): 11:30 hores.

Els alumnes admesos en llista d'espera realitzaran la matrícula el mateix dia. Per tant és necessari tenir preparada la documentació per a la matrícula.

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001