Maria Lorente

Equip directiu. Cap d’estudis. 

Tècnic d'Imatge per al Diagnòstic i diplomada en Fisioteràpia. He desenvolupat part de la meva carrera professional com a tècnic d'imatge a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els meus inicis a institut van ser com a professora col·laboradora l'any 2005 i em vaig incorporar definitivament a l'equip l'any 2008. L'Aprenentatge constant, l'actualització... Fonamental per la meva professió.