Sonia Aliaga

Tutora del CFGS Documentació i Administracions Sanitàries, orientació professional gestió de dades.