Creactiva't. Mòdul de projectes

Volem apropar l’alumnat a les empreses i institucions del sector plantejant-los reptes reals. Amb el mòdul de projecte treballaran durant tot el cicle formatiu desenvolupant idees per trobar solucions que responguin a necessitats i reptes, amb l'objectiu de donar suport a l'alumnat en l'adquisició de competències transversals que seran clau per la seva vida professional i personal. Els resultats es comparteixen amb els agents involucrats durant la “Jornada de Projectes Creactiva’t”.