Formació continuada

L'Institut Bonanova conjuntament amb Fundació Bonanova promouen i actualitzen la formació professional i la formació continuada sanitària, sociosanitària i d'atenció a la dependència, actualitzant els coneixements d'acord amb les necessitats de les organitzacions i empreses sanitàries, millorant la capacitació tècnica dels i les professionals.

L'Oferta Formativa de la Fundació Bonanova és molt especialitzada. S'ofereix segons les necessitats específiques d'entitats i empreses del sector sanitari i s'adequa totalment a les seves demandes.

Veure els cursos