Places de Mobilitat Internacional 2019-2020

L’alumnat de Cicles Formatius de l'Institut Bonanova té la possibilitat de participar en el programa de mobilitat internacional que gestiona el Gabinet de Relacions Internacional i cursar el període de pràctiques a l'estranger.

La descripció de les característiques, el procés i els requisits per a la realització de les mobilitats queda recollida en les bases de la convocatòria.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Per poder participar en el programa de mobilitat els/les candidats/es hauran de presentar la documentació següent, a la biblioteca:

  1. Document de sol·licitud
  2. Carta de motivació
  3. Documents que acreditin el coneixement d'idiomes (si s'escau).
  4. Currículum europeu Europass .
    http://europass.cedefop.europa.eu

Calendari

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es poden presentar del 14 d'octubre al 5 de novembre de 2019.

Resolució de la convocatòria: 9 de desembre

Els/les alumnes seleccionats/des es comprometen conèixer les bases de la convocatòria i els seus annexos, i a complir amb tots els requisits administratius.