Places de Mobilitat Internacional 2020-2021

L’alumnat de Cicles Formatius de l'Institut Bonanova té la possibilitat de participar en el programa de mobilitat internacional que gestiona el Gabinet de Relacions Internacional i cursar el període de pràctiques a l'estranger.

La descripció de les característiques, el procés i els requisits per a la realització de les mobilitats queda recollida en les bases de la convocatòria.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Per poder participar en el programa de mobilitat l'alumnat sol·licitant haurà d'omplir l'imprès de sol·licitud i adjuntar la documentació següent:  

  1. Document de sol·licitud
  2. Carta de motivació
  3. Documents que acreditin el coneixement d'idiomes (si s'escau).
  4. Currículum europeu Europass
     

Calendari

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es poden presentar del 10 de febrer al 19 de febrer de 2021

Resolució de la convocatòria: 8 de març

Els/les alumnes seleccionats/des es comprometen conèixer les bases de la convocatòria i els seus annexos, i a complir amb tots els requisits administratius.