Rebem dos alumnes de l'Escola Marie-Elise-Kayser-Schule d'Erfurt per realizar una estada de pràctiques Erasmus.

Hem rebut dos alumnes de l'Escola Marie Elyse Kaiser Shule d'Erfürt (Turíngia-Alemanya) que realitzaran una estada de pràctiques als serveis de radioteràpia i de radiologia de l'Hospital del Mar. Des de fa un parell d'anys, hem establert contacte amb l'escola alemanya i aquest any, iniciem les estades Erasmus, acollint dos alumnes alemanys i enviant una alumna de l'institut, que realitzarà una estada de dos mesos als centres hospitalaris associats a aquesta escola. Esperem que aquesta nova relació segueixi aportant-nos nous intercanvis de personal i coneixement.