L’Institut Bonanova aconsegueix la renovació de la Carta Erasmus d’Educació Superior per al període 2021-2027

Aquesta Carta estableix el marc general de qualitat per a les activitats de col·laboració europea i internacional que poden realitzar les institucions d'educació superior a través de el programa Erasmus +.

La sol·licitud de renovació de la Carta Erasmus d'Educació Superior per al període 2021-2027, que vam presentar al mes de maig, ha rebut una notable valoració per part de la comissió d'experts avaluadors d'aquesta convocatòria de la Unió Europea. La concessió de la Carta Erasmus és un requisit previ per a totes les institucions amb seu en països de el programa que vulguin participar en activitats de mobilitat per motius d'aprenentatge, cooperació per a la innovació i intercanvi de bones pràctiques. D'aquesta manera, els projectes de l’Institut Bonanova per al foment de la mobilitat, tant de l'alumnat com del professorat i de personal d'administració i serveis, queden garantits per als propers anys.

Després d'avaluar la sol·licitud cursada per l’Institut Bonanova, la comissió d'experts de la Unió Europea ha destacat "La capacitat per implementar les activitats previstes i garantir-ne la sostenibilitat. El compromís de millorar les estructures de cooperació actuals i les mesures per garantir la visibilitat de les oportunitats d'Erasmus +".