Ràdio Obrint Portes, ens formem.

Estem engegant un projecte de ràdio "Obrint Portes" de l'Institut Bonanova, en el que volem que tot l'alumnat de l'institut hi participi. El nostre objectiu és ser un projecte de ràdio oberta a qualsevol contingut que es proposi des de les aules, orientació, educació per la salut, notícies d'interès... qualsevol cosa que es vulgui treballar des de l'aula i se li vulgui donar difusió des de l'àmbit radiofònic.


Amb aquest projecte volem treballar amb xarxa amb el programa Creando Puentes de la Ràdio la Isidreta, que neix des del Servei de Rehabilitació Psicosocial. INAD. Parc de Salut MAR, un programa creat per trencar barreres i canviar l'estigma social que pateixen les persones que han estat diagnosticades de problemes de salut mental i addiccions. Dins d'aquest context es crearan podcasts de ràdio en què comptarem amb l'ajut tècnic i material de la Ràdio la Isidreta i Creando Puentes.

A través d'aquest projecte radiofònic, també esperem treballar temes transversals que poden enriquir la nostra formació, com el treball en equip, el foment de la discussió i l'aprofundiment del tema, estimular l'ús de la comunicació oral, l'aprenentatge de l'ús de la veu, l'ampliació del vocabulari, i la incitació a la reflexió i el respecte per als interlocutors, i donar l'oportunitat d'aprendre alguns aspectes del curs d'una manera més interessant.

Durant aquests dies el grup impulsor de la ràdio ha estat formant-se per conèixer el món radiofònic i els aspectes tècnics que cal tenir en compte. D'aquesta manera quan un grup tingui una proposta el podrà acompanyar en el procés i ajudar-lo.