Per què triar-nos?

Formem persones, promocionem professionals, treballem amb entusiasme i oferim innovació i qualitat.

Currículums formatius actualitzats

Currículums formatius actualitzats que responen a les necessitats del sector productiu i dels perfils professionals que necessiten.

Acompanyament personal i professional

Ajudem a l’alumnat en el seu desenvolupament personal (habilitats, aptituds i actituds) perquè puguin afrontar els reptes relacionals i comunicatius amb autonomia i confiança.

Pràctiques en empresa i borsa de treball

Treballem per a la inserció laboral de l’alumnat en estreta col·laboració amb les empreses del sector.

Metodologia innovadora

Basada en un model pedagògic on l'alumne/a és el/la protagonista del seu propi procés d'aprenentatge i on el professorat el guia a través de metodologies innovadores que permeten el seu desenvolupament competencial.

Relacions Internacionals Erasmus +

Participem en projectes Europeus de forma activa, potenciant la Internacionalització l'institut tant en pràctiques laborals com relacions entre centres. Per això hem establert vincles amb països i institucions estrangeres que ens permeten participar en diferents projectes tant en l'àmbit acadèmic com professional.

  • Titulacions amb un interès creixent entre elsi les estudiants Les demandes dels i les estudiants superen, any rere any, l’oferta disponible.
  • Un bon nivell acadèmic Tenim un baix índex de nivell d'abandonaments en els estudis.
  • La recomanació dels/les propis/es estudiants, el millor índex de satisfacció Un notable alt és la valoració dels i les estudiants sobre els ensenyaments, l'equipament i l'organització.
  • Seguiment de l'alumnat El professorat fa un seguiment personalitzat de cada alumne/a, d’acord amb la seva edat.