Requisits d'accés i criteris de prioritat per a l'assignació de places

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i, d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments, s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

 • Via 1: 60% Batxillerat o estudis equivalents Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
   
 • Via 2: 20% Títol de tècnic de formació professional (GM)

  Per a alumnes que acreditin un títol de tècnic/a de formació professional hi ha una reserva del 20% de les places. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

  - En primer lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional que procedeixen d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals definides en aquesta taula.

  - En segon lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional que procedeixen d'una família professional no afí.

  Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d'arts plàtiques i disseny.

 • Via 3: 20% Prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions (CFGS, FP2 estudis universitaris, etc.)

Si per alguna via no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies de forma proporcional.