Llista d'espera i procés d’adjudicació de places vacants als Cicles Formatius de Grau Superior

La llista d'espera es genera seguint la llista de la preinscripció. Les baixes s'omplen respectant per a cada estudi l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva.

26 de juliol de 2023 Acte públic de gestió de la llista d'esper a l’Auditori de l’Institut Bonanova. (Passeig de la Circumval·lació, 8 Barcelona, Entrada pel parking de la Estació de França)  

El dia 25 de juliol es publiquen les places vacants de cada cicle i el nombre de persones convocades per cada via.

Les persones que consten en la llista d'espera heu d'assistit personalment a l'acte, o designar un representant degudament autoritzat perquè hi actuï en el seu nom i representació. Si no s'assisteix a l'acte es perd el dret a obtenir una plaça


Horaris de l’acte públic de gestió de la llista d’espera: 

 • Anatomia patològica i citodiagnòstic: 9h

 • Laboratori clínic i biomèdic
  Orientació professional a la recerca (matí):  09:45h

 • Laboratori clínic i biomèdic (tarda): 10:30h

 • Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear: 11:15h

 • Radioteràpia + Imatge per al diagòstic: 12h

 • Documentació i administració sanitàries
  Orientació professional a la Gestió de Dades (matí): 12:45h

 • Documentació i administració sanitàries (Tarda): 13:15h

Places Vacants:

CICLE CURS TORN VIA 1 VIA 2 VIA 3
Anatomia patològica i citodiagnòstic 1r MATÍ 14 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 8 (Batxillerat preferent) 1 VACANT. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 9 (Cicle amb afinitat professional) 1 VACANT. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 6,82
Documentació i administració sanitàries 1r TARDA 7 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5 (Batxillerat preferent) 1 VACANT. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 6,25. (Cicle amb afinitat professional) 1 VACANT. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5
Documentació i administració sanitàries
(Orientació professional a la Gestió de Dades)
1r MATÍ 4 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5,83 (Batxillerat preferent) 1 VACANT. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 6,06 (Cicle amb afinitat professional) 1 VACANT. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 6,52
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 1r MATÍ 21 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 7,29 (Batxillerat preferent) 0 VACANTS 2 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 7,4
Laboratori clínic i biomèdic
(Orientació professional a la recerca)
1r MATÍ 9 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 8,41 (Batxillerat preferent) 4 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 7,17 (Cicle amb afinitat professional) 2 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5,29
Laboratori clínic i biomèdic 1r  TARDA 14 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 6,24 (Batxillerat preferent) 1 VACANT. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 7,65 (Cicle amb afinitat professional) 4 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5.
Radioteràpia i dosimetria
+
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

(Distribució conjunta i doble titulació)
1r  MATÍ 12 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5,24 Batxillerat preferent 2  VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 8,13 (Cicle amb afinitat professional) 1 VACANT. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 7,06
 
Anatomia patològica i citodiagnòstic 2n MATÍ 3 No hi ha llista espera 1 VACANT. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5. (Cicle amb afinitat professional) 1 VACANT. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5,38
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 2n  MATÍ 2 VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 7,25 (Batxillerat preferent) 2  VACANTS. Es convoquen a les persones amb una nota igual o superior a 5 (Cicle amb afinitat professional) 0

ENLLAÇOS RELACIONATS