Contingut curricular

Auxiliar a centres sanitaris

  • Mòduls de suport
  • Mòduls técnico/professionals
  • Mòduls transversals
  • Mòduls propis
Mòdul 1

Estratègies i eines de comunicació (110 h)

UF 1    Comunicació oral
UF 2    Comunicació escrita
UF 3    Anglès
UF 4    Tecnologies de la informació i la comunicació

Mòdul 2

Entorn social i territorial

UF1 Entorn social i territorial

Mòdul 3

Estratègies i eines matemàtiques

UF1 Nombres i operacions 

UF2 Equacions

UF3 Funcions

UF4 Mesures

UF5 Geometria

UF6 Estadística

Mòdul 4

Incorporació al món professional

UF1 Entorn econòmic i professional

UF2 Projecte formatiu i professional i recerca de feina

UF3 Incorporació al treball

Mòdul 5

Organització, comunicació i trasllat de documentació,materials i equips d'un centresanitari

Ordenar i traslladar els documents, materials i equips d'un centre sanitari i proporcionar la informació demandada.

Mòdul 6

Mobilització i trasllat depacients en centres sanitaris

Traslladar i col·laborar en la mobilització dels pacients,«èxitus», amputacions i fetus tant en l'accés com en les unitat d'hospitalització d'un centre sanitari, sota la supervisió del personal responsable.

Mòdul 8

Formació en centres de treball

Mòdul 9

Projecte integrat (transversal als mòduls professionals)

Mòdul 10

Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Anar al curs