Projectes Institut Bonanova

A l’Institut Bonanova entenem l'ensenyament com una tasca que demana renovar-se, actualitzar-se i innovar constantment per aconseguir els millors resultats. Per això tenim sempre en marxa projectes d'innovació i/o de millora educativa en els que l’alumnat forma part de manera activa. 

  • Radio Obrint Portes

    El nostre objectiu és ser un projecte de ràdio oberta a qualsevol contingut que es proposi des de les aules, orientació, educació per la salut, notícies d'interès... qualsevol cosa que es vulgui treballar des de l'aula i se li vulgui donar difusió des de l'àmbit radiofònic.

    Ràdio Obrint Portes