Radioteràpia i dosimetria + Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Distribució conjunta i doble titulació

Durada: Tres cursos acadèmics

El centre planteja una distribució conjunta del CFGS de Radioteràpia i Dosimetria i el CFGS d'Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear, que permetrà a l'alumne/a, cursar en tres anys els dos cicles formatius. Els dos cicles s'imparteixen en paral·lel al llarg dels tres anys.

La doble titulació s'obtindrà només en finalitzar el tercer curs.

Atenció, per sol·licitar la distribució conjunta a la preinscripció de grau superior heu d’indicar el codi del CFGS de Radioteràpia i dosimetria.  

CFPS SAFO RADIOTERÀPIA i DOSIMETRIA

Horari lectiu: Matí (8.30h a 15:00h), més una tarda a fins a les 17.00h

Vies d'accés

La competència general de la distribució conjunta dels cicles de Radioteràpia i dosimetria i d'Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear, consisteix a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitat diagnòstica o terapèutica, a partir d'una prescripció facultativa, utilitzant equips de diagnòstic per la Imatge i de Medicina Nuclear. I també a aplicar tractaments amb radiacions ionitzants sota prescripció mèdica, utilitzant equips proveïts de fonts encapsulades o productores de radiacions.

Per fer-ho, el/la tècnic aplicarà les normes de protecció radiològica generals i especifiques així com els programes de garantia de la qualitat i assistirà al pacient durant tota la seva estada a la unitat.

Els espais

A l'Institut Bonanova disposem d'espais i d'equipament on l'alumnat podrà desenvolupar les competències necessàries per a l'aprenentatge de la professió i on representem entorns reals. En aquests espais els i les alumnes realitzen activitats relacionades amb la simulació del tractament i la realització de dosimetries clíniques. També hi realitzem diferents tècniques de radiologia convencional, mamografia i ecografia. Un cop obtenim les imatges disposem dels equipaments adequats per a poder treballar-hi realitzat postprocessats amb visors i software específics. Treballem també en aules de simulació, per a poder entrenar habilitats relacionades amb l'atenció al o la pacient.

Què sabré fer

Assistir al o la pacient, utilitzar equips de radiodiagnòstic i tractament, protegir de les radiacions ionitzants, Processar imatges.

Aplicar tractaments de radioteràpia; Simulacions, dosimetries, teleteràpia, braquiteràpia.

Obtenir registres gràfics del cos humà: Tomografia computada, ressonància magnètica, medicina nuclear, radiologia, convencional, mamografia.

Què aprendré?

Mòduls tècnico professionals

 • Dosimetria física i clínica
 • Tractaments amb teleteràpia
 • Tractaments amb braquiteràpia
 • Simulació del tractament
 • Tècniques de radiologia simple
 • Tècniques de radiologia especial
 • Tècniques de tomografia computada i ecografia
 • Tècniques d'imatge per ressonància magnètica
 • Tècniques d'imatge en medicina nuclear
 • Tècniques de radiofarmàcia

Mòduls transversals

 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de radioteràpia i dosimetria
 • Formació en centres de treball

Mòduls de suport

 • Atenció al pacient
 • Anatomia per la imatge
 • Protecció radiològica
 • Física de les radiacions i equips

Mòduls propis

 • Tractament, gestió i qualitat de la imatge
 • Psicooncologia

De què treballaré?

 • Tècnic en unitats de radioteràpia
  Aplicant tractaments de teletèrapia, en unitats de braquiteràpia i en unitats de física com a tècnic dosimetrista.
 • Tècnic en Unitats de Radiologia Convencional
  En serveis d'urgències, portàtils, quiròfans, consultes externes), Tomografia computada, Ressonància Magnètica, Ecografia, Mamografia, Angioradiologia, Medicina Nuclear i Radiofarmàcia.
 • Tècnic d'aplicacions o comercial
  En empreses del sector tecnològic

També podràs treballar participant en la gestió de les unitats, en centres d'investigació o en una unitat tècnica de protecció radiològica.

On podré fer les pràctiques?

Professorat

Maria Lorente

Coordinadora de l'àrea d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i Radioteràpia i Dosimetria

Vivim en un món caracteritzat pel canvi i és necessari replantejar el propòsit de l'educació i l'organització de l'aprenentatge.

 • Sergi Madirolas

  Tutor CFGS distribució conjunta Radioteràpia i dosimetria + Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

 • Marc Arnalte

  Tutor del CFGS de Radioteràpia i dosimetria i Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (distribució conjunta).

 • Jordi Capella

  Tutor del CFGS d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

  Professor del CFGS d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i Radioteràpia i Dosimetria

 • Roser Pagan

  Direcció. Cap d’estudis. 

  Coordinadora de Relacions Internacionals

  Professora dels CFGS d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i Radioteràpia i Dosimetria

Mira què fem

Formació Dual al Cicle d'Imatge per al Diagnòstic

Aquesta és una experiència pionera dins el cicle d'Imatge per al Diagnòstic.

Rebem la vista de la consellera Alba Vergés i el conseller Josep Bargalló.

Els màxims responsables del departament de Salut i del d'Educació han pogut conèixer de primera mà el model i l'experiència del nostre centre educatiu.