Radioteràpia i dosimetria + Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Distribució conjunta i doble titulació

Durada: Tres cursos acadèmics

El centre planteja una distribució conjunta del CFGS de Radioteràpia i Dosimetria i el CFGS d'Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear, que permetrà a l'alumne/a, cursar en tres anys els dos cicles formatius. Els dos cicles s'imparteixen en paral·lel al llarg dels tres anys.

La doble titulació s'obtindrà només en finalitzar el tercer curs.

Atenció, per sol·licitar la distribució conjunta a la preinscripció de grau superior heu d’indicar el codi del CFGS SAF0 de Radioteràpia i dosimetria. 

La competència general de la distribució conjunta dels cicles de Radioteràpia i dosimetria i d'Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear, consisteix a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitat diagnòstica o terapèutica, a partir d'una prescripció facultativa, utilitzant equips de diagnòstic per la Imatge i de Medicina Nuclear. I també a aplicar tractaments amb radiacions ionitzants sota prescripció mèdica, utilitzant equips proveïts de fonts encapsulades o productores de radiacions.

Per fer-ho, el/la tècnic aplicarà les normes de protecció radiològica generals i especifiques així com els programes de garantia de la qualitat i assistirà al pacient durant tota la seva estada a la unitat.

Horari lectiu: Matí de 8.30h a 14.30h, més una tarda a tercer.

Què és l'FP Dual?

La formació professional Dual fa referència a la modalitat d'ensenyament professional que combina els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'empresa i a l'Institut.

Més informació sobre l'FP Dual

Els espais

A l'Institut Bonanova disposem d'espais i d'equipament on l'alumnat podrà desenvolupar les competències necessàries per a l'aprenentatge de la professió i on representem entorns reals. En aquests espais els i les alumnes realitzen activitats relacionades amb la simulació del tractament i la realització de dosimetries clíniques. També hi realitzem diferents tècniques de radiologia convencional, mamografia i ecografia. Un cop obtenim les imatges disposem dels equipaments adequats per a poder treballar-hi realitzat postprocessats amb visors i software específics. Treballem també en aules de simulació, per a poder entrenar habilitats relacionades amb l'atenció al o la pacient.

Què sabré fer

Assistir al o la pacient, utilitzar equips de radiodiagnòstic i tractament, protegir de les radiacions ionitzants, Processar imatges.

Aplicar tractaments de radioteràpia; Simulacions, dosimetries, teleteràpia, braquiteràpia.

Obtenir registres gràfics del cos humà: Tomografia computada, ressonància magnètica, medicina nuclear, radiologia, convencional, mamografia.

Què aprendré?

Mòduls tècnico professionals

 • Dosimetria física i clínica
 • Tractaments amb teleteràpia
 • Tractaments amb braquiteràpia
 • Simulació del tractament
 • Tècniques de radiologia simple
 • Tècniques de radiologia especial
 • Tècniques de tomografia computada i ecografia
 • Tècniques d'imatge per ressonància magnètica
 • Tècniques d'imatge en medicina nuclear
 • Tècniques de radiofarmàcia

Mòduls transversals

 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de radioteràpia i dosimetria
 • Formació en centres de treball

Mòduls de suport

 • Atenció al pacient
 • Anatomia per la imatge
 • Protecció radiològica
 • Física de les radiacions i equips

Mòduls propis

 • Tractament, gestió i qualitat de la imatge
 • Psicooncologia

De què treballaré?

 • Tècnic en unitats de radioteràpia
  Aplicant tractaments de teletèrapia, en unitats de braquiteràpia i en unitats de física com a tècnic dosimetrista.
 • Tècnic en Unitats de Radiologia Convencional
  En serveis d'urgències, portàtils, quiròfans, consultes externes), Tomografia computada, Ressonància Magnètica, Ecografia, Mamografia, Angioradiologia, Medicina Nuclear i Radiofarmàcia.
 • Tècnic d'aplicacions o comercial
  En empreses del sector tecnològic

També podràs treballar participant en la gestió de les unitats, en centres d'investigació o en una unitat tècnica de protecció radiològica.

On podré fer les pràctiques?

Professorat

 • Sergi Madirolas

  Professor de l’àrea de Radioteràpia i dosimetria i Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

 • Marc Arnalte

  Tutor del CFGS de Radioteràpia i dosimetria i Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (distribució conjunta).

 • Jordi Capella

  Tutor del CFGS d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

 • Mar García

 • Roser Pagan

  Equip directiu. Cap d’estudis.

Mira què fem

Tanquem l'etapa Institut Bonanova i n'obrim una de nova.

Un nou temps per a transmetre que som una institució referent d'excel·lència docent especialitzada en sanitat, vinculada a l'Hospital del Mar.

Preinscripció: Cicles formatius de grau mitjà del 12 al 18 d'abril de 2023

La sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau mitjà, l'has de presentar del 12 al 18 d'abril de 2023, si participes en el procés per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització,