Durada: Dos cursos acadèmics

La competència general dels tècnics i tècniques d'Anatomia patològica i citodiagnòstic consisteix a processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer l'aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d'optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

Els dos cursos acadèmics et capacitaran per a processar mostres histològiques i citològiques, realitzar tècniques de biologia molecular, fer screening citològic, i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal.

Horari lectiu: Matí (8:30h a 15:00h), més una tarda fins a les 17.00h

Vies d'accés

Què és l'FP Dual?

La formació professional Dual fa referència a la modalitat d'ensenyament professional que combina els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'empresa i a l'Institut.

Els espais

Disposem de dos laboratoris amb els mateixos equipaments que es trobaran al centre de treball, per a realitzar tècniques relacionades amb el cicle (processament de mostres, tincions, biologia molecular, cultius, etc). A més d'una sala de microscòpia amb un microscopi per a cada alumne/a i un microscopi virtual per l’alumnat que permet a visualitzar mostres en línia.

Què sabré fer

Què aprendré?

Mòduls tècnico professionals

 • Biologia molecular i citogenètica
 • Necròpsies
 • Processament citològic i tissular
 • Citologia general
 • Citologia ginecològica

Mòduls transversals

 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d'anatomia patològica i citodiagnòstic 
 • Formació en centres de treball

Mòduls de suport

 • Gestió de mostres biològiques
 • Tècniques generals de laboratori
 • Fisiopatologia general

Mòduls propis

 • Macroscòpia
 • Screening citològic de puncions
 • Necròpsia forense

Testimonis

Si t'agrada el que vols estudiar ho tens fàcil. Vaig aprendre moltíssim i divertint-me!

Xavier Puig Reyné

De què treballaré?

Serveis d'anatomia patològica . Laboratoris generals . Centres de citodiagnòstic . Instituts forenses . Centres de recerca.

On podré fer les pràctiques?

Professorat

 • Xosé Antonio Fernández

  Tutor del CFGS d'Anatomia patològica i Citodiagnòstic

 • Mercè Martín

  Tutora del CFGS d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

  Professora del CFGS de Laboratori Clínic i Biomèdic (Orientació professional a la recerca)

 • Àlex Monnà

  Tutor del CFGS d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.

  Professor dels CFGS d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic i Laboratori Clínic i Biomèdic. 

 • Cristina Corzo

  Coordinadora de l'àrea d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic i Laboratori Clínic i Biomèdic. (Orientació professional a la recerca) i Farmàcia i Parafarmàcia. 

 • María José Jiménez

  Equip Directiu. Secretaria Acadèmica

  Professora del CFGM de Cures Auxiliars d'infermeria i del CFGS d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

  Coordinadora Àrea per a la trajectòria formativa i professional

  Coordinadora de la xarxa d'EmpresaFP Fase 1 del Departament d'Educació

Mira què fem

El projecte "Integració d'un microscopi en línia i un Hospital virtual com a eina docent" ha rebut una ajuda Dualiza,

Promogut per l'Associació Nacional FPempresa i la Fundació Bankia

Rebem la vista de la consellera Alba Vergés i el conseller Josep Bargalló.

Els màxims responsables del departament de Salut i del d'Educació han pogut conèixer de primera mà el model i l'experiència del nostre centre educatiu.