Curs d'Especialització en Cultius Cel·lulars

Curs d'especialització en FP

Durada: Un curs acadèmic 600 hores

La competència general d'aquest Curs d'Especialització consisteix a obtenir, processar i preservar cultius cel·lulars i tissulars, perquè serveixin com a suport al diagnòstic, als assajos terapèutics, a la cerca de medicaments, a la creació i manteniment de bancs cel·lulars, a la recerca i a altres camps d'interès, mantenint les instal·lacions i equips involucrats en els processos i complint amb les especificacions de qualitat, prevenció de riscos i protecció mediambiental.

Horari lectiu:

Dilluns a dijous de 16.00 a 20.00

Divendres de 16.00 a 19.00

Vies d'accés

 • CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
 • CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
 • CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic
 • CFGS Laboratori clínic i biomèdic

Els espais

Disposem d'una sala de cultius cel·lulars amb tot l'equipament necessari per a obtenir, processar i preservar cultius cel·lulars i tissulars: 6 cabines de seguretat biològica,  un microscopi invertit, dos incubadors, un congelador de -80 °C, etc. A més d'una sala de microscòpia amb 30 microscopis i un doble capçal, i dos laboratoris equipats per a realitzar diverses tècniques de processament de mostres i biologia molecular, entre d'altres.

Què sabré fer

 • Realitzar les tècniques de cultius tissulars i d'aïllament, selecció i cultiu de poblacions cel·lulars a partir d'un material biològic de partida, seguint els protocols establerts i assegurant les condicions d'asèpsia.
 • Realitzar les tècniques de criopreservació, descongelació, envasat de productes cel·lulars i gestió de biobancs, seguint els procediments que garanteixin la viabilitat i traçabilitat cel·lular.
 • Mantenir l'ordre i neteja de les instal·lacions i equips seguint els protocols i plans establerts per a assegurar la qualitat.
 • Supervisar i coordinar el correcte manteniment d'instal·lacions i equips, així com els calibratges/qualificacions necessàries, seguint les pautes establertes en el sistema de qualitat.
 • Preparar i esterilitzar els medis de cultiu, suplements i reactius, així com el material de laboratori necessari per als processos de cultiu cel·lular o tissular, assegurant l'esterilitat del mateix mitjançant el control adequat.
 • Controlar i gestionar l'inventari de materials i reactius, així com l'emmagatzematge, caducitat i conservació d'aquests, segons les seves especificacions.
 • Monitoritzar els cultius cel·lulars i subcultius d'acord amb els controls establerts per a garantir la seva viabilitat, control microbiològic i caracterització cel·lular.
 • Realitzar tècniques de diferenciació, reprogramació cel·lular i modificació genètica seguint els procediments establerts.
 • Generar i arxivar la documentació del laboratori de manera adequada per a assegurar la traçabilitat de les operacions i productes.
 • Conèixer i aplicar les normes que corresponguin en cada cas per a l'assegurament de la qualitat, la gestió dels residus, la protecció ambiental i la prevenció de riscos.
 • Aplicar els cultius cel·lulars i tissulars en medicina regenerativa, el garbellat de fàrmacs i en l'elaboració de productes biotecnològics.
 • Complir la legislació vigent que regula la normativa dels Cultius Cel·lulars.

Què aprendré?

Mòduls tècnico-professionals:

 • Cultius cel·lulars.
 • Tècniques complementàries en cultius cel·lulars.
 • Normes de qualitat i regulació aplicables a cultius cel·lulars.
 • Laboratori de cultius cel·lulars.
 • Aplicacions de cultius cel·lulars.

Mòduls transversals

 • Formació en Centres de Treball

De què treballaré?

El sector del laboratori biomèdic i biotecnològic són els que actualment desenvolupen aquestes tècniques, així com indústries biofarmacèutiques dedicades a l'obtenció de productes biotecnològics, tant en sectors que tinguin com principal activitat la utilització d'organismes vius o els seus components, com en aquelles altres que, fins i tot no sent la seva activitat principal, puguin innovar amb tècniques de producció biotecnològiques sobre alguns productes i processos.

Professorat

Gemma Serra

Tutora del curs d'especialització en cultius cel·lulars

Professora de CFGS de Laboratori clínic i biomèdic (clínic i de recerca)

 • Cristina Corzo

  Coordinadora de l'Àrea de Laboratoris i Farmàcia

 • Elena Senis

  Coordinadora de l'Oficina de Relacions Internacionals

Mira què fem

II Congrés de l'área de laboratoris i farmàcia. IV Simposi BonaPaff. V Simposi Proteonova

Segona edició del congrés, organitzat per l'alumnat i professorat de les àrees de farmàcia i laboratoris de l'Institut FP Sanitària Hospital del Mar

Tanquem l'etapa Institut Bonanova i n'obrim una de nova.

Un nou temps per a transmetre que som una institució referent d'excel·lència docent especialitzada en sanitat, vinculada a l'Hospital del Mar.