Curs d'Especialització en Cultius Cel·lulars

Curs d'especialització en FP

Durada: Un curs acadèmic 600 hores

La competència general d'aquest Curs d'Especialització consisteix a obtenir, processar i preservar cultius cel·lulars i tissulars, perquè serveixin com a suport al diagnòstic, als assajos terapèutics, a la cerca de medicaments, a la creació i manteniment de bancs cel·lulars, a la recerca i a altres camps d'interès, mantenint les instal·lacions i equips involucrats en els processos i complint amb les especificacions de qualitat, prevenció de riscos i protecció mediambiental.

Horari lectiu:

Dilluns a dijous de 16.00 a 20.00

Divendres de 16.00 a 19.00

Vies d'accés

 • CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
 • CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
 • CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic
 • CFGS Laboratori clínic i biomèdic

Els espais

Disposem d'una sala de cultius cel·lulars amb tot l'equipament necessari per a obtenir, processar i preservar cultius cel·lulars i tissulars: 6 cabines de seguretat biològica,  un microscopi invertit, dos incubadors, un congelador de -80 °C, etc. A més d'una sala de microscòpia amb 30 microscopis i un doble capçal, i dos laboratoris equipats per a realitzar diverses tècniques de processament de mostres i biologia molecular, entre d'altres.

Què sabré fer

 • Realitzar les tècniques de cultius tissulars i d'aïllament, selecció i cultiu de poblacions cel·lulars a partir d'un material biològic de partida, seguint els protocols establerts i assegurant les condicions d'asèpsia.
 • Realitzar les tècniques de criopreservació, descongelació, envasat de productes cel·lulars i gestió de biobancs, seguint els procediments que garanteixin la viabilitat i traçabilitat cel·lular.
 • Mantenir l'ordre i neteja de les instal·lacions i equips seguint els protocols i plans establerts per a assegurar la qualitat.
 • Supervisar i coordinar el correcte manteniment d'instal·lacions i equips, així com els calibratges/qualificacions necessàries, seguint les pautes establertes en el sistema de qualitat.
 • Preparar i esterilitzar els medis de cultiu, suplements i reactius, així com el material de laboratori necessari per als processos de cultiu cel·lular o tissular, assegurant l'esterilitat del mateix mitjançant el control adequat.
 • Controlar i gestionar l'inventari de materials i reactius, així com l'emmagatzematge, caducitat i conservació d'aquests, segons les seves especificacions.
 • Monitoritzar els cultius cel·lulars i subcultius d'acord amb els controls establerts per a garantir la seva viabilitat, control microbiològic i caracterització cel·lular.
 • Realitzar tècniques de diferenciació, reprogramació cel·lular i modificació genètica seguint els procediments establerts.
 • Generar i arxivar la documentació del laboratori de manera adequada per a assegurar la traçabilitat de les operacions i productes.
 • Conèixer i aplicar les normes que corresponguin en cada cas per a l'assegurament de la qualitat, la gestió dels residus, la protecció ambiental i la prevenció de riscos.
 • Aplicar els cultius cel·lulars i tissulars en medicina regenerativa, el garbellat de fàrmacs i en l'elaboració de productes biotecnològics.
 • Complir la legislació vigent que regula la normativa dels Cultius Cel·lulars.

Què aprendré?

Mòduls tècnico-professionals:

 • Cultius cel·lulars.
 • Tècniques complementàries en cultius cel·lulars.
 • Normes de qualitat i regulació aplicables a cultius cel·lulars.
 • Laboratori de cultius cel·lulars.
 • Aplicacions de cultius cel·lulars.

Mòduls transversals

 • Formació en Centres de Treball

De què treballaré?

El sector del laboratori biomèdic i biotecnològic són els que actualment desenvolupen aquestes tècniques, així com indústries biofarmacèutiques dedicades a l'obtenció de productes biotecnològics, tant en sectors que tinguin com principal activitat la utilització d'organismes vius o els seus components, com en aquelles altres que, fins i tot no sent la seva activitat principal, puguin innovar amb tècniques de producció biotecnològiques sobre alguns productes i processos.

Professorat

Cristina Corzo

Coordinadora de l'Àrea de Laboratoris i Farmàcia

Crec que la formació al llarg de la vida  és un eix fonamental pel desenvolupament de les persones i la societat

 • Elena Senis

  Coordinadora de l'Oficina de Relacions Internacionals

 • Gemma Serra

  Tutora del curs d'especialització en cultius cel·lulars

  Professora de CFGS de Laboratori clínic i biomèdic (clínic i de recerca)

Mira què fem

Tanquem l'etapa Institut Bonanova i n'obrim una de nova.

Un nou temps per a transmetre que som una institució referent d'excel·lència docent especialitzada en sanitat, vinculada a l'Hospital del Mar.

Preinscripció: Cicles formatius de grau mitjà del 12 al 18 d'abril de 2023

La sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau mitjà, l'has de presentar del 12 al 18 d'abril de 2023, si participes en el procés per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització,