FP dual

La formació professional Dual fa referència a la modalitat d'ensenyament professional que combina els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'empresa i a l'Institut.

Objectius

 • Aprendre treballant, treballar aprenent
 • Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres i empreses
 • Oferir estímuls positius a l’alumnat i les empreses
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal

Beneficis de l’FP dual

Per a les empreses

 • Millora de la qualificació professional del personal
 • Increment de la competitivitat de l’empresa
 • Contribució a la política de responsabilitat social corporativa
 • Personal format en la cultura i processos de l’empresa
 • Identificació i captació de talent
 • Creació d’un planter d’aprenents

Per als aprenents

 • Afavorir la incorporació al món laboral com a personal qualificat
 • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions de l’empresa
 • Estudiar i treballar alhora
 • Empoderament de les competències professionals en un entorn laboral
 • Reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa
 • Millorar el currículum professional i ocupabilitat

Per als centres

 • Incrementar i millorar la relació amb les empreses
 • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions de l’empresa
 • Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses
 • Esdevenir centre de referència pel sector empresarial
 • Millorar el procés d'aprenentatge dels i les estudiants
 • Millorar la satisfacció de l'alumnat

Més informació sobre l'FP Dual