Procés de preinscripció dels Cursos especialització d'FP

 • Oferta de places

  Oferta de places de Cursos especialització d’FP Institut Bonanova. Es publicaran abans del 

  • Abans del 17 de juny de 2022 

   20 places
 • Període de preinscripció

  Del 30 juny al 6 de juliol de 2022. 

 • Què necessito per fer la preinscripció?

  Documentació identificativa

  1. DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.

  Cal presentar el certificat de la qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l'accés.

  1. Poden participar en el procés les persones interessades que estiguin en possessió dels títols que donen accés als cursos d'especialització de formació professional que s'estableixen en els reials decrets de creació de cadascun d'ells, d'acord amb la llista següent:

   • Títol de tècnic o tècnica superior en Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat
   • Títol de tècnic o tècnica superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
   • Títol de tècnic o tècnica superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
   • Títol de tècnic o tècnica superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
 • Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

  La preinscripció als cicles d'especialització de formació professional es fa de manera presencial als centres. Per fer-la has de seguir els següents passos:

  1. Omple el formulari de preinscripció (pendent) amb totes les dades que se't demanin. El pots portar imprès i omplert des de casa o ho pots fer al mateix centre.
  2. Indica el llistat ordenat de centres als quals t'agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
  3. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica...).
  4. Adjunta tota la informació identificativa i dels criteris de prioritat que es requereixi. Porta l'original i una fotocòpia.
  5. Entrega la sol·licitud de preinscripció. Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció se' donarà un resguard acreditatiu de la preinscripció.

  Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.