Servei d'assessorament

Servei d'assessorament

T'AJUDEM A ASSOLIR EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL

El servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada, per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho

Què m'ofereix?

Aquest servei personalitzat t'ajudarà a obtenir una diagnosi de les teves possibilitats formatives i de promoció professional, i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació professional.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari/a aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l'expedient formatiu i laboral

Al final, l'usuari/a obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme. Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Demana cita i t'ajudarem a dissenyar un pla personalitzat per completar i potenciar el teu futur professional.

DEMANAR CITA

Servei d'assessorament en la formació Professional del sistema educatiu. 

Família professional: Sanitat
Especialitat:

  • Cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria (1601): 10 places
  • Cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia (SA20): 10 places
  • Cicle formatiu de grau superior: Documentació i administració sanitàries (SAD0): 25 Places
  • Cicle formatiu de grau superior: Laboratori clínic i biomèdic (SAE0): 10 Places
  • Cicle formatiu de grau superior: Anatomia patològica i citodiagnòstic (SAC0): 10 places
  • Cicle formatiu de grau superior: Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (SAI0): 10 places

Calendari

Sol·licitud al Servei d'assessorament:

Obert durant tot el curs acadèmic

Inscripció al servei i pagament del preu públic:

Obert durant tot el curs acadèmic

Preu

El servei d'assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00€ que es farà efectiu una vegada el/la candidat/a hagi estat admès/a i abans de l'inici del procés d'assessorament.

Seran aplicables, amb la documentació prèvia, les exempcions i bonificacions establertes

La sol·licitud al servei roman oberta fins a cobrir l’oferta de places

Documentació necessària:

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei d'assessorament en la Formació Professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmica dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

On puc obtenir més informació?

A la web del Departament d'Educació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/