Certificat de Professionalitat en Tanatopràxia.

Durada: 520 hores

Desenvolupar i aplicar mètodes per a la higienització, conservació transitòria, embalsamament amb productes biocides per a aquest ús, restauració, reconstrucció i cura estètica del cadàver, com a suport de la seva presentació, d'acord amb les normes higienico sanitàries i de sanitat mortuòria; realitzar les extraccions que formalment se li demanin; respectant els diferents ritus religiosos i manejant tècniques i habilitats relacionals per prestar el servei de tanatopràxia.

Un curs academic 

De dilluns a divendres de 15.30 h a 19.30 h.

Mòdul de pràctiques en horari de matí.

Vies d'accés

· Estar en possessió del Títol de Batxillerat.

· Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o el certificat de professionalitat al qual voleu accedir.

· Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.

· Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior pel nivell 3, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.

· Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

· Si no disposeu d'alguna de les titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s'han superat amb la qualificació d'APTE les proves d'avaluació de les competències claus de nivell 3.

Més informació

Per més informació et pots adreçar a secretaria@institutbonanova.cat o pots omplir el següent qüestionari i ens posarem en contacte amb tu.

Els espais

Què aprendré?

MF1605_3: Conservació transitòria i embalsamament de cadàvers amb productes biocides. 170h.

MF1606_3: Restauració i reconstrucció en cadàvers. 40h

MF1607_2: Tanatoestètica. 30h

MF1608_3: Extraccions de teixits, pròtesis, marcapassos i altres dispositius contaminants del cadàver. 30h

MF1609_3: Maneig de tècniques i habilitats relacionals per a la prestació d'un servei de tanatopràxia. 90h

Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 160 h

De què treballaràs?

Pots treballar en:
Sector funerari: tanatoris i funeràries.
Sector sanitari i mèdic forense.
Subsectors: centres sanitaris; centres anatòmic-forenses; domicilis; residències i centres geriàtrics; bancs de teixits i donacions d'òrgans i centres de recerca.