Contingut curricular

Laboratori Clínic i Biomèdic

 • Mòduls de suport
 • Mòduls técnico/professionals
 • Mòduls transversals
 • Mòduls propis
Mòdul 1

Gestió de mostres biològiques

 • UF1: Organització dels sistema sanitari
 • UF2: Recollida, conservació i transport de mostres biològiques
 • UF3: Prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics
Mòdul 2

Tècniques generals de laboratori

 • UF1: Tècniques potenciomètriques i separació de substàncies
 • UF2: Tècniques de microscòpia i digitalització d'imatges
 • UF3: Control de qualitat al laboratori
Mòdul 3

Biologia Molecular i Citogenètica

 • UF1: Citogenètica i tècniques d'hibridació
 • UF2: Tècniques de biologia molecular
Mòdul 4

Anàlisi bioquímic

 • UF1: Tècniques del laboratori de bioquímica
 • UF2: Anàlisis bioquímics dels components metabòlics
 • UF3: Anàlisis bioquímics en líquids corporals, femtes i estudis especials
Mòdul 5

Microbiologia clínica

 • UF1: Identificació dels grups bacterians
 • UF2: Identificació dels fonga, paràsits i virus
Mòdul 6

Tècniques d'anàlisi hematològica

 • UF1: Tècniques d'anàlisi de les cèl·lules sanguínies
 • UF2: Tècniques de valoració de l'hemostàsia
 • UF3: El banc de sang
Mòdul 7

Tècniques d'immunodiagnòstic

 • UF1: Tècniques immunològiques
 • UF2: Malaties imumunitaries
Mòdul 8

Fisiopatologia general

 • UF1: Fisiopatologia de l'organisme humà
 • UF2: Fisiologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies
Mòdul 9

Formació i Orientació laboral

 • UF1: Incorporació al món laboral
 • UF2: Prevenció de riscos laborals
Mòdul 10

Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 11

Projecte de laboratori clínic i biomèdic

 • UF1:Projecte de laboratori clínic i biomèdic
Mòdul 12

Formació en Centres de Treball

 • UF1: Formació en centres de treball
  • UF1.1: FCT 1er
  • UF1.2: FCT 2on
Mòdul 13

Tècniques de genètica clínica

 • UF1 Tècniques de genètica clínica

Anar al curs