Contingut curricular

Curs d'Especialització en Cultius Cel·lulars

 • Mòduls de suport
 • Mòduls técnico/professionals
 • Mòduls transversals
 • Mòduls propis
Mòdul 1

Cultius cel·lulars

 • Identificació dels diferents tipus cel·lulars
 • Tècniques d'aïllament i purificació cel·lular
 • Tècniques de cultiu cel·lular
 • Tècniques de criopreservació i descongelació de cèl·lules:
 • Tècniques d'envasament de productes cel·lulars
Mòdul 2

Tècniques complementàries en cultius cel·lulars.

 • Tècniques de comptatge i viabilitat cel·lular
 • Tècniques d'extracció d'àcids nucleics
 • Caracterització de la citometria de flux
 • Tècniques de control de contaminació de cultius cel·lulars
 • Tècniques de transfecció i transducció viral
 • Tècniques de diferenciació i reprogramació cel·lular
Mòdul 3

Normes de qualitat i regulació aplicables a cultius cel·lulars.

 • Caracterització de les normes de qualitat aplicables a laboratoris de cultiu cel·lular
 • Caracterització de la documentació de qualitat
 • Valoració de la importància dels calibratges, qualificacions i validacions
 • Aplicació de la normativa de gestió de residus
 • Valoració de la traçabilitat en el maneig de mostres biològiques
Mòdul 4

Laboratori de cultius cel·lulars

 • Anàlisi de l'estructura d'un laboratori de cultius cel·lulars
 • Caracterització de l'equipament d'un laboratori de cultius cel·lulars
 • Caracterització del material i els reactius
 • Preparació de materials i reactius
 • Emmagatzematge i conservació de materials i reactius
Mòdul 5

Aplicacions de cultius cel·lulars.

 • Anàlisi dels conceptes de la medicina regenerativa:
 • Aplicacions dels cultius cel·lulars per al garbellat de fàrmac
 • Procediments per a la creació i manteniment de bancs cel·lulars
 • Aplicacions de les tècniques de cultiu en matrius tridimensionals
 • Aplicacions de les tècniques de producció de biomolècules
 • Aplicacions de les tècniques de diagnòstic mitjançant l'ús de cultius cel·lulars:
 • Aplicacions de les tècniques de fecundació in vitro
Mòdul 6

Formació en centres de treball

Anar al curs