Pla d'obertura de l'Institut Bonanova

Fase 2 de la desescalada. Finalització del curs 19-20

Aquest pla només regula el període d'obertura de l'Institut, entre el 8 i el 19 de juny. 

Fora d'aquest termini, la direcció anirà donant les instruccions pertinents en funció de les indicacions de les autoritats educatives. 

Es mantindrà l'activitat de docència a distància fins a final de curs.

El curs acabarà telemàticament el 19 de juny de 2020.