Matrícula dels alumnes admesos

L'alumnat admès a les llistes definitives haurà de realitzar la matrícula a la plaça assignada dins del període establert: Període de matrícula és de l'1 al 7 de setembre de 2020

La matrícula es realitzarà de forma telemàtica a través d'un enllaç que l'Institut enviarà el pròxim 31 d'agost a tot l'alumnat admès al correu electrònic que ha facilitat a la preinscripció amb les instruccions necessàries per a la seva formalització durant el període de matrícula.

En el cas que no tinguis les eines necessàries per poder fer la tramitació en línia, podràs realitzar aquest tràmit a les nostres instal·lacions, sempre amb cita prèvia. Podràs demanar cita prèvia mitjançant un enllaç que s'activarà a la nostra pàgina web. L'alumnat que NO tinguin la majoria d'edat durant l'any en curs, hauran de venir acompanyats del pare, mare o tutor/a, indicats a la preinscripció.

Si no es pogués realitzar personalment la matrícula, s'haurà d'autoritzar a una persona adulta la realització del tràmit mitjançant la signatura del següent document:

Document d'autorització

AVÍS
Els/les alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el període que els correspongui, es considerarà que renuncien a la plaça sol·licitada.

La matrícula no serà efectiva en cas d'omissió de la documentació acreditativa.

El dia 9 de setembre de 2020 es publicaran les places vacants per ordre de via d'accés i ens comunicarem via mail directament amb les persones de la llista d'espera seguint un estricte i rigorós ordre d'aquesta. Les persones disposaran de 24 h per formalitzar el tràmit de la matrícula de la mateixa manera que s'indica a l'apartat de matrícula, i si  encara ens queden places vacants, continuarem amb la gestió de la llista fins a cobrir les places a cada grup.