Missió, visió i valors

Volem ser un centre d'excel·lència de Formació Professional integral que, esdevingui un referent per a la formació professional sanitària i sociosanitària.

Missió

Formar professionals de l'àmbit de la salut, competents tècnicament, que creïn valor i enforteixin les organitzacions i que actuïn com a ciutadans compromesos amb la societat.

Visió

​​​​Ser reconeguts com el centre d'excel·lència d'FP integral i referent per al sector salut i biociències, basant el projecte en els nous models d'integració dels subsistemes de la formació professional,  treballant conjuntament amb les empreses, altres centres docents i els professionals de la salut, integrant els principis de sostenibilitat en les activitats del centre i responent a les expectatives de l'alumnat

Valors

L'Institut Hospital del Mar FP Sanitària vol assolir la seva Missió treballant de forma compromesa, amb exigència, rigor i transparència, posant l'alumne/a al centre de tota activitat, vetllant per una revisió i millora contínua dels seus processos i procediments, amb estàndards de qualitat reconeguts, fomentant la col·laboració entre l'equip humà de l'Institut i la comunitat educativa. Els valors que ens acompanyen en aquest camí són: 

 • Compromís amb el projecte institucional  

 • Formació integral  

 • Responsabilitat social  

 • Obertura i adaptació al canvi  

 • Innovació compartida  

 • Treball col·laboratiu 

 • Revisió i millora contínua  

 • Exigència, rigor i transparència  

 • Educació centrada en la persona  

 • Atenció al desenvolupament professional de l'equip humà 

 • Recerca de l'excel·lència i la millora contínua. 

 • Compromís social