Montse Blanes

Directora de l'Institut Bonanova i de la Fundació Bonanova. Membre del Consell de direcció i del Consell docent del PSMAR.

La meva trajectòria professional ha estat centrada especialment en el sistema de Formació professional, els darrers 10 anys en l'FP inicial però anteriorment en la formació professional per l'ocupació, des de l'administració pública i també des del món de la consultoria estratègica. En els diversos llocs de treball que he ocupat al respecte, he gestionat i coordinat projectes i programes per a la millora d'aquest tipus de formació, tant des de la perspectiva del coneixement i anàlisi com de la posada en marxa d'actuacions frontissa entre l'FP i el món productiu i laboral.

En consultoria destacaria dues col·laboracions, per una banda la creació de la Xarxa FP.Cat on em vaig ocupar en definir el model de Qualitat dels centres i per l'altra la de la definició del certificat ACTIC d'acreditació de les competències digitals de la ciutadania, on vaig definir el model de competències a seguir.

La tasca realitzada des de la gestió i direcció de projectes ha estat compartida amb la docència universitària a diverses universitats catalanes com a professora associada.

He coordinat i dirigit diverses publicacions des de la perspectiva de l'anàlisi de la Formació professional en relació amb el mercat de treball, com l'Anuari de l'FP de Barcelona i la publicació Sectors econòmics emergents i FP a la Regió Metropolitana de Barcelona, entre d'altres. També he col·laborat en diverses ocasions en mitjans de comunicació de referència al nostre país, tant en articles d'opinió com en reportatges i entrevistes aportant elements de debat i reflexió al voltant del sistema de Formació professional.

He participat en diversos programes i estades Erasmus que m'han permès aprendre molt i conèixer el sistema d'FP de països com Alemanya, Suïssa, Dinamarca, Holanda, Itàlia així com bones pràctiques de referència internacionals. Els darrers anys, m'he centrat especialment en el coneixement de les diferents maneres d'entendre l'alternança treball-formació i l'FP dual en els sistemes europeus analitzats.

He estat membre de diversos grups de treball, consells i plans com l'Estratègia per l'ocupació de BCN 2016-2020, el Pla per al foment de l'Ocupació juvenil de qualitat 2016-2020, el Consell Escolar Municipal i el grup de treball d'aprenentatge al llarg de la vida per definir el Pla estratègic del Consorci d'Educació de Barcelona, he format part de la taula de reindustrialització de l'AMB i també he participat com experta en l'àmbit de formació del Pacte Nacional per la Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Actualment com a Directora de l'Institut Bonanova assumeixo també la direcció de la Fundació Bonanova i sóc membre del Consell de direcció i del Consell docent del PSMAR.