Jordi Capella

Tutor del CFGS d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear. Coordinador de qualitat