Alberto Cano

Tutor de CFGS Radioteràpia i dosimetria + Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Sóc llicenciat en Física i especialista en Radiofísica Hospitalària. He treballat els últims sis anys en diversos hospitals en les àrees de Radioteràpia, Protecció Radiològica, Medicina Nuclear i Raigs X. Abans vaig ser professor d'ensenyament secundari. Actualment treballo com a professor a l'Institut Bonanova on imparteixo matèries relacionades amb la Física i la Protecció Radiològica. Considero fonamental en l'àrea sanitària l'estreta vinculació entre la docència i la pràctica professional.