Aprenentatge basat en projectes​, problemes i reptes

L’objectiu és treballar els continguts de diferents assignatures relacionades a través d'un projecte en què els/les alumnes treballen en equip. Partim de la base de treballar a través de l'experiència on estan implícits els coneixements a treballar.

L'ABP es dur a terme al cicle d'Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear i al cicle de Documentació i administració sanitàries.

En els dos cicles proposem un repte a l’alumnat al qual hauran de donar una solució al final. Al llarg del projecte proposem petites fites a aconseguir que ajudaran finalment a resoldre'l. Amb les activitats proposades pretenem treballar els continguts implícits en les assignatures que formen part de l'ABP de manera indirecta.

Al llarg del projecte, dotem a l’alumnat d'eines transversals que els ajudaran al llarg del curs, no només de l'ABP, sinó també a la resta d'assignatures, com el treball en equip, la creativitat, la responsabilitat entre d'altres.