Flipped classroom o classe capgirada

La Flipped Classroom, classe invertida o capgirada, es basa en un enfocament pedagògic que trasllada part del procés d'ensenyament-aprenentatge fora de l'aula, aprofitant el temps i l'espai grupal de la classe per afavorir l'aprenentatge significatiu.

A casa: l'alumnat revisa el material audiovisual amb continguts d'aprenentatge del tema corresponent i desenvolupen el coneixement i la comprensió sobre els aspectes fonamentals per poder treballar posteriorment a l'aula.

A classe: es fan tasques d'aplicació, anàlisi, síntesi i/o de creació, relacionades amb els nous conceptes. El professorat transforma el seu rol tradicional i passa a ser l'expert que guia el procés d'ensenyament-aprenentatge, donant suport a les estudiants, de forma individual i grupal, perquè realitzin les tasques adequadament i assoleixin els coneixements.

Els objectius d'aquesta metodologia són:

  • Potenciar l'aprenentatge significatiu
  • Promoure el treball cooperatiu
  • Optimitzar el temps a l'aula
  • Integrar i assolir un bon nivell de coneixement i ús de les noves tecnologies