Projecte Simul-IB: Simulació avançada

L'Institut Bonanova fa una aposta innovadora, utilitzant la simulació avançada com a metodologia d'aprenentatge. Amb aquesta tècnica es possibilita la consecució de les competències professionals claus dels nostres estudiants.

Amb aquesta metodologia simulem un entorn laboral, el més real possible, on l’alumne/a ha de resoldre una situació pròpia de la seva futura professió. L’objectiu és que l’alumnat desenvolupi les competències tècniques i no tècniques necessàries en la seva futura professió i conseqüentment, una major confiança i seguretat en desenvolupament professional.

Per dur-ho a terme, disposem d'un laboratori de simulació, perfectament equipat d’un sistema audiovisual que ens permet veure i escoltar tot el que passa al laboratori des de qualsevol punt de l'institut. A les simulacions hi intervenen diferents perfils professionals per fer més real la situació que volem simular.

Un dels projectes el realitza l’alumnat del cicle de Cures auxiliars d'infermeria conjuntament amb altres futurs professionals -metges (UAB-UPF) i infermeres (ESIM) - amb la finalitat que l’alumnat s’interrelacioni, com a la realitat, dins de l'equip de treball i puguin resoldre els casos clínics presentats conjuntament.

Des del punt de vista de sinergies, la simulació ens permet crear ponts entre l'àmbit docent i el professional, possibilitant la consecució de les competències professionals claus del nostre alumnat.

D’altra banda i en la recerca continua d’activitats innovadores estem oberts a desenvolupar projectes conjunts de simulació amb altres centres docents o empreses del sector.

Projecte: Aprenem junts per treballar junts

Posem a disposició d'altres centres o empreses la nostra aula de simulació. Si hi esteu interessats/des, contacteu amb nosaltres.