Curs d'especialització en FP, Cultius Cel·lulars: : Publicació de llistes ordenades definitives

S'elabora la llista de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte la puntuació de criteris generals, de més a menys, i en cas d'empat primer la puntuació pel criteri complementari i després el número de desempat.

Ja pots consultar la llista de les sol·licituds de preinscripció del curs d'especialització en FP, Cultius Cel·lulars:

En aquests llistats trobareu les dades de la vostra sol·licitud amb la baremació definitiva.

Llista ordenada definitiva

Aquesta llista ordena la preinscripció per la via d'accés i nota. No és una llista d'admesos. La llista d'admesos es publicarà el dia 20 de juliol.

Conjuntament amb el llistat d’admesos publicarem el llistat de CITES PRÈVIES per realitzar la matrícula de manera presencial. 

El calendari de les pròximes publicacions és:

  • 20 de juliol: Llista de l'alumnat admès i llista d'espera i horaris de matrícula.
  • 21 al 27 de juliol: Període de matrícula alumnat preinscrit amb plaça assignada.