Mònica Negredo participa en la desena edició del Congreso de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente.

Mònica Negredo, professora del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, presentarà una comunicació a la desena edició del Congreso de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente. En aquesta comunicació, Negredo descriurà una activitat que va desenvolupar durant la pandèmia per preparar als alumnes per a la simulació competencial sumativa del primer curs.

L'activitat té com a objectius desenvolupar les competències pròpies del tècnic de farmàcia i parafarmàcia i preparar als alumnes per a la simulació sumativa del primer curs. Malgrat que els alumnes no realitzen les pràctiques en els centres de treball fins a segon, l'activitat se centra en el desenvolupament de competències i en la seva avaluació en el primer curs.

La idea d'aquesta activitat va sorgir durant un webinar del congrés de la SESSEP 2021, on la institució de Iavante va presentar una simulació en línia amb presa de decisions en viu. A partir d'aquesta idea, Negredo va desenvolupar una activitat per preparar als alumnes per a la simulació competencial final i per incorporar l'anglès.

La realització de l'activitat consisteix en la creació de dos vídeos amb l'aplicació de Genially amb un procés d'atenció a un pacient en una farmàcia. L'alumne ha de prendre decisions en almenys quatre ocasions per veure si són correctes. Amb els enllaços dels vídeos corregits i els dels anys anteriors, els alumnes poden practicar a casa les diferents situacions que es poden trobar en la simulació final.

L'activitat ha estat molt ben rebuda pels alumnes, i malgrat que la realització del vídeo i l'anglès el suposa un repte, amb el suport dels professors i d’Elvira Merino, professora d’anglès, s'han aconseguit vídeos molt reals i útils. Els alumnes aprenen durant la realització del vídeo i practicant el realitzat per la resta de grups. En definitiva, la comunicació de Negredo demostra l'èxit d'aquesta activitat en la formació dels tècnics de farmàcia i parafarmàcia.